Isplaćuje se sedam kn dividende, a radnicima i tri besplatne dionice na svakih deset upisanih

Podravka će za isplatu dividende ove godine izdvojiti oko 45 milijuna kuna


Autor: podravski.hr — 12.06.2018. / 11:05 Aktualno

Dubravko Štimac, šef NO-a Podravke, stiža danas na skupštinu dioničara

Glavna skupština Podravke donijet će danas u Koprivnici odluke o isplati sedam kuna dividende po dionici i produžetku mandata članovima Nadzornog odbora.
Prema prijedlogu odluke koju su već usvojili Uprava i NO kompanije, “dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 12. srpnja 2018. godine”.
– Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 10. kolovoza 2018. godine, što je dan isplate – navodi se u sazivu redovne godišnje skupštine dioničara Podravke.
Dividenda je u bruto iznosu, na što se plaća i porez na dohodak od kapitala. Porez na dohodak od kapitala plaća se na primitke od dividendi na temelju udjela u kapitalu, i to po stopi od 12 posto, tumače u Poreznoj upravi. To znači da se od sedam kuna bruto iznosa po dionici trebaju oduzeti 84 lipe. Primjerice, onaj tko ima 100 dionica dobit će dividendu u neto iznosu od 616 kuna.
Dionice koje su stečene u programu radničkog dioničarstva ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak od kapitala, pa zaposlenici koji su prije tri godine sudjelovali u tom programu u Podravki dobivat će sedam kuna neto po dionici. Valja podsjetiti kako im u srpnju istječu i tri godine ‘moratorija’ nakon kojeg će na svakih deset upisanih dionica (ako ih u međuvremenu nisu prodali) dobiti tri dionice gratis. No, čini se kako na te gratis dionice neće imati pravo na dividendu.
Radnici koji su u programu Radničkog dioničarstva upisali 100 dionica dobit će, dakle, 700 kuna čiste dividende te 30 besplatnih dionica tržišno vrijednih blizu 10.000 kuna.
Podravka će za isplatu dividende ove godine izdvojiti oko 45 milijuna kuna. Iznos će se isplatiti iz neto dobiti matice, Podravke d.d., koja je lani iznosila 86,4 milijuna kuna. Od tog iznosa, oko 4,3 milijuna kuna unijet će se u zakonske rezerve, a ostatak Podravka može iskoristiti za kupnju vlastitih trezorskih dionica i druge namjene.
Prema prijedlogu dnevnog reda Glavne skupštine dioničara, mandat članovima Nadzornog odbora na čijem je čelu šef mirovinskog fonda PBZ-Croatia osiguranje Dubravko Štimac bit će produžen na još četiri godine, a počinje teći od rujna ove godine. (rm)

Petar Vlaić (desno), član NO-a i šef mirovinskog fonda Erste plavi

Ksenija Horvat, članica NO-a i čelnica Radničkog vijeća Podravke

Dolazak na Glavnu skupštinu dioničara Podravke

FOTO: DUBRAVKO VUTUC