FOTO/VIDEO Naša ekipa bila je u potrazi za blagom iz dubina koja će stajati čak 80 milijuna kuna

Istraživanja se sastoje od emitiranja impulsa u podzemlje te očitavanjem signala koji se dobije refleksijom tog impulsa na nizu prijamnika, koji su raspoređeni po površini tla


Autor: podravski.hr — 09.11.2018. / 12:22 Aktualno

Kamioni vibratori kreći na položaje

Na području Podravine počela su opsežna seizmička mjerenja koje provodi INA kako bi se istražilo postoje li podzemne zalihe plina ili nafte koje bi bile dovoljne za izgradnju novih crpilišta u Podravini. Radovi su dio projekta vrijednog blizu 80 milijuna kuna koji se provodi na području 2506 četvornih kilometara u šest županija u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj.
Radi se o 2D seizmičkim mjerenjima na poljoprivrednom i šumskom području općina Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnica, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Križevci, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac na području Koprivničko-križevačke županije te na području Ludbrega i Malog Bukovca u Varaždinskoj županiji.
Prije tri godine slična istraživanja obavila su se i na legradskom području gdje je kasnije izbušena i probna bušotina na potencijalnom naftnom polju, a još se obrađuju podaci isplati li se ovdje napraviti novo postrojenje za eksploataciju nafte. INA se nada da će na području na kojem se trenutačno obavljaju ispitivanja naći novo nalazište plina ili nafte, što bi, osim za samu kompaniju, bilo dobro i za lokalnu zajednicu i državu u smislu rente.

Istraživanja se sastoje od emitiranja impulsa u podzemlje te očitavanjem signala koji se dobije refleksijom tog impulsa na nizu prijamnika, koji su raspoređeni po površini tla. Kao izvor energije za emitiranje impulsa u podzemlje koriste se posebna vozila, tzv. vibratori, a u slučaju potrebe na nepristupačnim područjima upotrebljava se eksploziv koji se polaže u iskopane rupe te tamo detonira.
– Sva postavljena oprema na terenu propisno se osigurava kako ne bi ometala svakodnevni život lokalnog stanovništva. Štete koje će eventualno nastati uslijed seizmičkih mjerenja procjenjivat će se već za vrijeme radova ili odmah nakon završetka radova na pojedinim trasama snimanja. Procjenu će raditi komisija sastavljena od predstavnika INA-e i predstavnika mjesnih odbora, o čemu će vlasnici zemljišta i nekretnina biti na vrijeme obaviješteni. Svu eventualnu štetu nadoknadit će INA – poručili su iz INA-e.
Najavili su da bi istraživanja na ovom području trebala biti završena do kraja godine. (md)

FOTO/VIDEO: NIKOLA WOLF