GROBLJA ZA SIROTINJU Sve više socijalnih sahrana na teret države: “Nekad smo takvih pogreba imali tek tri-četiri godišnje, a danas…”

Svi ti pogrebi uključuju najosnovniju standardnu opremu (prijevoz, iskop i ukop, socijalni lijes s bazičnom garniturom i nadgrobni križ) bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene


Autor: podravski.hr — 26.10.2018. / 11:42 Aktualno

Sirotinjski grobovi na Gradskom groblju u Koprivnici

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, svaka osoba koja je korisnik zajamčene minimalne naknade i korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja ima pravo na takozvani socijalni pogreb. Dakle, ako osoba nema financijskih sredstava za pogreb, a nema niti nasljednika, pogreb će platiti nadležni centar za socijalnu skrb.
– Ovo pravo može se priznati samo za troškove pogreba osobe koja je u trenutku smrti bila korisnik jednog od tri prava iz sustava socijalne skrbi. Daljnji uvjet je da osoba nema ni zakonskih ni ugovornih obveznika uzdržavanja – objasnio je Andrija Crnčec, voditelj Odjela za odrasle osobe koprivničkog Centra za socijalnu skrb.
Ukop pokojnika u pravilu se obavlja u mjestu njegova prebivališta, u njegovo grobno mjesto, a ako nema vlastito grobno mjesto, tada se osoba ukapa u grobno mjesto koje sukladno Zakonu o grobljima odlukom odredi jedinica lokalne samouprave.
U Koprivnici se pokop osoba, koje su korisnici socijalne skrbi, ako nemaju srodnike ili imaju srodnike koji nisu u mogućnosti podmiriti navedene troškove u trenutku smrti obavlja u grobna mjesta na polju 12 na Gradskom groblju, a na križevačkom je groblju do prije desetak godina postojala zona rezervirana za pokope socijalnih slučajeva, no tada je Komunalno poduzeće preuredilo tu zonu kako bi bila nalik na ostatak groblja.
– Otad se osobama koje se pokapaju o trošku Centra za socijalnu skrb određuje normalno grobno mjesto. Na taj smo način civilizirali pokope siromašnih sugrađana – kazala je Marija Vragović, rukovoditeljica radne jedinice Zelenilo i groblje u Križevcima.
Na Gradskom groblju u Đurđevcu siromašni građani pokapaju se u zajedničke grobnice, a troškove zakupa grobnog mjesta i sprovoda snosi Centar za socijalnu skrb. U jednu grobnicu pokapa se po šest osoba, a potom Centar otkupljuje novo grobno mjesto. U Pitomači, pak, svaki štićenik Centra dobiva svoje grobno mjesto.
– Većina štićenika ima obiteljske grobnice pa je vrlo malo onih za koje Centar mora otkupiti i grobno mjesto – kaže Darko Tkalčec, voditelj groblja u Pitomači.
Što se tiče Ludbrega, tamo trošak pogreba plaća nadležni centar ako je osoba bila njihov štićenik, a ako nije, troškove pokriva Grad Ludbreg.
Zanimljiv je i podatak da se u Križevcima zadnjih godina višestruko povećao broj takvih pogreba.
– Primjećujemo priličan porast toga broja. Nekad su se pokapala tri-četiri siromašna sugrađana na godinu, dok ih je U zadnje vrijeme 15-ak godišnje – rekla je Marija Vragović.
Svi ti pogrebi uključuju najosnovniju standardnu opremu (prijevoz, iskop i ukop, socijalni/ekonomični lijes s bazičnom garniturom i nadgrobni križ) bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene.
– U slučaju da pogreb bude praćen vjerskim obredom, smatramo da temeljni postulati svih vjerskih zajednica nalažu ispraćaj socijalno ugroženih pokojnika bez naplate usluge. S obzirom na to da je k tome Republika Hrvatska na temelju Ustava određena kao sekularna država, troškovi vjerskih obreda ne podmiruju se putem jednokratne naknade – kaže Andrija Crnčec iz koprivničkog Centra za socijalnu skrb. (sm, db, hš, md)

U Đurđevcu se sirotinja sahranjuje u zajedničke grobnice

FOTO: NIKOLA WOLF, ĐURO GRČIĆ