Grobove kopa već 35 godina i u njima je sahranio stotine ljudi. Uvjete za penziju ima, ali ne ide

Ne mogu reći je li mi lakše kopati po najvećoj vrućini ili pak hladnoći, kad je zemlja smrznuta. Ne valja nikako - veli Boško Višnjić


Autor: podravski.hr — 13.03.2019. / 8:54 Aktualno

Boško Višnjić upravo kopa grob za pokojnika

Boško Višnjić (69) iz Subotice Podravske, mjesta u općini Rasinja kod Koprivnice, osoba je bez koje se ne može kad se dogodi smrtni slučaj u ovoj podravskoj općini.

On je grobar koji radi za Općinu na svim grobljima i kad treba iskopati grob svi zovu njega. Premda ima godine za mirovinu, na to ni ne pomišlja.

– Kopam grabe već 35 let – rekao nam je Boško Višnjić dok je pripremao raku za ukop pokojnika na mjesnom groblju u Kuzmincu.

Kazuje kako ne zna koliko je mještana dosad pokopao, no sigurno ih je bilo na stotine. Teško mu je reći i koliko mu vremena treba da iskopa jedan grob, jer to ovisi o terenu, no vremenski je okvir od dva do četiri sata.

– Mukotrpan je to posao. Ne mogu reći je li mi lakše kopati po najvećoj vrućini ili pak hladnoći, kad je zemlja smrznuta. Ne valja nikako – veli Boško Višnjić.

Općinska groblja, na kojima on kopa rake, obuhvaćaju groblja Kuzminec, Cvetkovec, Rasinju, Suboticu Podravsku, Poganac, Grabičane, Prkos i neka manja, sveukupno njih 15, pa ima i pomoćnike kad bude previše sprovoda. Na pitanje je li mu što loše ili neobično vezano uz ovaj posao ostalo u sjećanju, dat će zanimljiv odgovor:

– Ništa meni vezano uz ovaj posao ne ostaje u sjećanju. Predugo ga radim – rekao nam je Boško Višnjić. (mi)

FOTO: NIKOLA WOLF