Pravila privatnosti

Web portal Podravski.hr obvezuje se da podatke dobivene od korisnika tijekom njihova korištenja portala neće distribuirati niti prodavati trećoj strani. Podravski.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja našeg portala,a riječ je isključivo o podacima o računalu ili davatelju internet usluge. Te podatke naš portal bi koristio samo u svrhu poboljšanja sadržaja i usluga portala. Podravski.hr obavezuje se da prikupljene privatne informacije, primjerice e-mail adrese ili imena korisnika portala neće otkrivati niti distribuirati.