Jeste li znali? Imbriovčani se ženili Đelekovčankama i Međimurkama, Đelekovčani Mađarkama i Austrijankama

Podravski favicon - Podravina i Prigorje - Koprivnica - Križevci - Đurđevac - Ludbreg - Aktualne vijesti - Zanimljivosti - Fotogalerije

Radi obveze podavanja lukna (sapones) kanonici su prigodom kanonskog pohoda zapisivali broj obveznika u pojedinoj župi. Ponekad se te obveznike zvalo saponiste, saponaliste ili glave obitelji. Radi jednostavnosti smatram da je primjereno govoriti o starješinama ili kućedomaćinima. Sela su u nekoliko navrata bila popisivana po broju kuća ili domova. Broj kuća navodio se u pravilu kada se radilo o zbirnom prikazu veličine pojedinog sela bez poimeničnog navođenja starješina ili kućedomaćina. U popisu iz 1598. u Imbriovcu se spominje šest, a u Đelekovcu 41 kućedomaćin (starješina). Od ostalih naselja buduće imbriovečke župe u Obreškom (najvjerojatnije Malom Otoku) su zabilježena dva, u Velikom Otoku tada je bilo popisano osam, a u Zablatju ukupno 15 starješina.

Pocetni dio popisa stanovnika Djelekovca 1659.

Izgleda da je do najvećeg porasta broja stanovnika i naseljavanja ovih naselja došlo u prvoj polovici 17. stoljeća. Izuzetno je značajan zapis o stanovništvu na prostoru župe Imbriovec iz 1659., kada su popisani kućedomaćini ili starješine (patres familias). U Imbriovcu (villa Jembrihoucz) ih je bilo 39, Zablatju (villa Zablatie) 29, Malom Otoku (villa Mali Ottok) 15,  Velikom Otoku (villa Veliki Ottok) 30 i Đelekovcu (oppidum Jellekouczii) 106 starješina.  

Za godinu 1671. postoji zabilježen broj kuća (domus) po selima: Imbriovec (pago Jembrehoucz) – 30, Zablatje (pagus Zablatie) – 25, Đelekovec (pagus Gellekovecz) – 120, Veliki Otok (pagus Ottok maior) – oko 40, Mali Otok (pagus Ottok minor) – 13 kuća. Godine 1680. zabilježeno je da u župi Imbriovec ima 241 kuća (domus). Ukupno je bilo 40 kuća u Imbriovcu (Embrihoucz), 27 u Zablatju (Zablatie), 44 u Velikom i Malom Otoku (Nag & Kis Otok) te 130 u Đelekovcu (Gelekoucz). Popis obveznika podavanja župe Imbriovec postoji za 1700. godinu. Tada ih je u Imbriovcu (pagus Jemberhouecz) bilo 39, Zablatju (pagus Zablatie) – 26, Velikom Otoku (pagus Nagy Otok) – 30, Malom Otoku (pagus Mali Otook) – devet i Đelekovcu (pagus Gellakoucz) – 108 obveznika. Prema tom popisu zabilježeni su oni koji su podavali kopune ili žito. Vidljivo je da broj kuća tijekom druge polovice 17. stoljeća odgovara približno broju kućedomaćina.

U Drnju je 1680. u 280 kuća živjelo 969 stanovnika, što znači da su na jednu kuću dolazila 3,5 stanovnika. U Legradu su 1693./1698. na jednu kuću dolazila oko četiri stanovnika. Na temelju iznesenih podataka mogli bismo pretpostaviti da su u okolici Imbriovca i Đelekovca u 17. stoljeću na jednog kućedomaćina odnosno kuću dolazile približno četiri osobe.

Do sredine 17. stoljeća na prostor župe Imbriovec doseljavali su se stanovnici iz raznih krajeva, što se može vidjeti iz etnika i ktetika. Godine 1659. u Đelekovcu su zabilježeni doseljenici iz stare Hrvatske (južno od Kupe), Posavine, stare Raške, Toplica (vjerojatno Varaždinskih) i Kelemena (kod Varaždina) itd.

Posebno su zanimljiva ovdašnja prezimena Kadia, Hasan i vjerojatno Gyumlia koja nas vjerojatno upućuju na utjecaje granice s Osmanskim Carstvom. Za razliku od islama, koji je imao relativnu sposobnost tolerancije prema kršćanima na svom dominacijskom prostoru, kršćani u nas, neovisno o provenijenciji, nisu bili tolerantni prema islamu na prostoru svoje dominacije. Zbog toga o muslimanima u ovom prostoru možemo gotovo isključivo govoriti kao o ljudima koji su napuštali svoju vjeru i prelazili iz nepoznatih nam motiva na kršćanstvo. Na tom je tragu podatak iz spomenice župe Imbriovec gdje je zabilježeno da je nekadašnji imbriovečki župnik Stjepan Blažević 18. svibnja 1694. u Drnju krstio «neku Turkinju».

Popis stanovnistva Imbriovca 1659.

U Imbriovcu su zabilježeni doseljenici iz Posavine, stare srednjovjekovne Hrvatske (južno od Gvozda), stare Raške, Kranjske, a prezimena Kadia i Gidia vjerojatno također ukazuju na osmansku blizinu. Na doseljenike upozorava i prezime Novoselec. U Zablatju je bilo doseljenika iz stare Hrvatske, Kelemena i Kranjske, u Malom Otoku iz Međimurja i stare Hrvatske, a u Velikom Otoku iz Međimurja. Postoji i jedan popis podložnika u Đelekovcu iz 1689. u kojem se spominju doseljenici iz Kelemena, Posavine, Kotoribe, Mađarske, Legrada i Drnja. Postotak svih doseljenika (onih koji nose etike, ktetike i strana prezimena) je 1659. bio u Đelekovcu 26 posto, u Imbriovcu 25 posto, Zablatju 28 posto, Malom Otoku 46 posto i Velikom Otoku 10 posto. Iz ovih je podataka možda moguće vidjeti kontinuitet naseljenosti i stanovništva, što se kosi s do sada uvriježenim razmišljanjima o opustošenoj i raseljenoj zemlji na granici s Osmanskim Carstvom. No, za potpunije zaključke o pitanjima kontinuiteta i diskontinuiteta trebalo bi obaviti dodatna i vrlo opsežna istraživanja seoba stanovništva na širem prostoru.

Trenutno su poznati tek rijetki podaci i iseljavanju iz Đelekovca i Imbriovca tijekom 17. stoljeća. Najstariji poznati zapis odnosi se na preseljenje Đelekovčana u Koprivnicu iz 1630. godine. Idući se zapis može vidjeti iz zapisa o krštenju iz 1660. godine. Iste su godine po jedan stanovnik Đelekovca i Imbriovca oženili Koprivničanke. Jedan stanovnik podrijetlom iz Imbriovca u Koprivnici se spominje 1659. godine. Stanovnici podrijetlom iz Đelekovca u Koprivnici su živjeli u utvrdi i u Dugoj ulici, a iz Imbriovca u Cigleničkoj ulici (danas Starogradska ulica). Kao ilustraciju o sudbinama Đelekovčana u Koprivnici govori jedan podatak. Sačuvana je parnica iz 1680. godine u kojoj je Tomo Đelekovčan (prezime mu govori da je podrijetlom bio iz Đelekovca), kmet koprivničkoga župnika Petra Kaproncaja (Koprivničkog), tužio Jurja Liščića da je provalio u tužiteljevu kovačnicu i ukrao željezo i razne predmete. Tužba se temeljila na svjedočenju Petra Međimurca koji tvrdi da mu je optuženi rekao da ima željezo. Optuženi se branio da je bio pijan i da ne zna što je govorio. Sud je odlučio da optuženi treba za svoje tvrdnje svečano prisegnuti i bit će oslobođen, inače će morati platiti tužitelju vrijednost ukradenoga željeza i predmeta. Poznato je još nekoliko istraženih primjera iseljavanja đelekovečkih stanovnika. Do preseljenja jedne Đelekovčanke u Drnje je došlo prije 1700. godine, a u vremenu do 1733. netko se od Đelekovčana iselio u Sigetec.

Sačuvan je i popis kućedomaćina (saponista, saponalista) iz 1733. godine. U Imbriovcu (pagus Imrihovecz) su bila 42, Đelekovcu (pagus Giellekovecz) – 158, Zablatju (pagus Zablatie) – 28, Velikom Otoku (Nagy-Attak) – 48 i Malom Otoku (Kis-Attak) – 13 starješina. Godine 1768. u župi Imbriovec bilo je oko 300 kuća (domus) u kojima je živjelo 2050 osoba. Kanonski zapisnik iz 1783. donosi podatke o broju kuća u selima župe Imbriovec. U Imbriovcu su tada bile zabilježene 44 kuće, Đelekovcu – 164, Malom Otoku – 20, Velikom Otoku – 38 i Zablatju – 30 kuća.

U zapisniku kanonskog pohoda iz 1787. imamo podatke o ukupnom broju i strukturi stanovništva za sva naselja župe Imbriovec. U Imbriovcu je bilo 45 kuća (domus) u kojima je stanovalo 85 oženjenih parova te 350 za ispovijed sposobnih osoba i 65 djece, u Đelekovcu je popisano 160 kuća, 311 parova, 1203 odraslih i 236 djece, u Zablatju je bilo 30 kuća, 54 oženjena para, 220 odraslih i 68 djece, Veliki Otok je imao 50 kuća, 60 parova, 220 odraslih i 72 djece, a Mali Otok 18 kuća, 22 para, 82 odraslih i 20 djece.

Prema popisu iz 1771. u župi je živjelo 2205 stanovnika. Đelekovec je imao 1197, Imbriovec 397, Mali Otok 109, Veliki Otok 249, a Zablatje 253 stanovnika. Od 1771. do 1789. na prostoru župe Imbriovec došlo je do povećanja broja stanovnika za gotovo 20 posto, a tada je tamo živjelo 2619 stanovnika i to u Đelekovcu 1470, Imbriovcu 454, Malom Otoku 127, Velikom Otoku 271 i Zablatju 297 žitelja. U župi Imbriovec 1778. bilo je 305 domova u kojima je ukupno 2448 stanovnika.

Kanonski zapisnik iz 1802. donosi podatak da je tada u Imbriovcu živjelo 467, Zablatju 314, Velikom Otoku 353 i Malom Otoku 100 stanovnika. Ukupno su u selima župe Imbriovec živjela 1234 stanovnika. U novoj župi Đelekovec (koja se odvojila od župe Imbriovec) živjelo je 1538 stanovnika. U zapisniku kanonskog pohoda iz 1810. sačuvani su podaci o broju starješina za sela župe Imbriovec kojih je bilo ukupno 127. U selu Imbriovec živio je 41, Zablatju 29, Velikom Otoku 36 i Malom Otoku 21 starješina ili kućedomaćin. Iste je godine u Imbriovcu živjelo 495, Zablatju 319, Velikom Otoku 460 i u Malom Otoku 110 stanovnika. Ukupno su na prostoru župe živjele 1384 duše. Zablatje je od središta župe bilo udaljeno ½ sata hoda, Veliki Otok 1 i ¼ sata, a Mali Otok ¾ sata. Sačuvan popis kućedomaćina iz 1822. pokazuje da je na prostoru župe Imbriovec ukupno živjelo njih 149 i to u Imbriovcu 48, Zablatju 31, Velikom Otoku 46 i Malom Otoku 24 starješine. U popisu stanovništva iz 1828. popisani su stanovnici starosti između 18 i 60 godina. U Imbriovcu ih je bilo 247, a u Otoku (Malom i Velikom zajedno) 186. Zablatje nije popisano kao zasebno naselje.

Moguće je vidjeti da su 1768. na području župe Imbriovec na jednu kuću (domus) dolazilo 6,7 ukućana, 1771. ih je bilo 7,2, 1783/1789. – 8,8, 1787/1789. – 8,9, 1826. – 6,7, a 1857. u jednoj je kući živio 7,1 stanovnik.

Sačuvao se popis iz 1803. godine koji pokazuje da su se slobodnjačka domaćinstva sastojala od velikih obitelji. Te je godine u 91 domaćinstvu popisano čak 536 muškaraca. To bi značilo da je na jedno domaćinstvo dolazilo čak 5,9 muškaraca. Ne radi li se možda o kućnim zadrugama? Pitanje kućnih zadruga i njihovog raspada trebalo bi svakako objasniti u budućim istraživanjima.

Zabilježeno je više primjera ženidbenih veza između stanovnika iz župe Imbriovec sa žiteljima iz susjedne mađarske župe Zakany. Jedan stanovnik Malog Otoka 1783., dva Đelekovčana 1784. i još jedan 1787. te jedan žitelj Velikog Otoka 1794. oženili su se župljankama iz Zakanya. Jedan stanovnik Imbriovca se u župi Brežnica (danas Berzence u Mađarskoj) oženio domaćom djevojkom 1824. godine. Zabilježeno je i da se jedna stanovnica Malog Otoka 1833. udala u Zakany, te da je Đelekovčanin Martin Sabol 1788. umro u zakanjskom vinogradu.

Broj starješina (kućedomaćina) u selima župe Imbriovec od 1598. do 1822. godine

 1598.1659.1700.1733.1810.1822.
Đelekovec41106108158
Imbriovec63939424148
Mali Otok2159132124
Veliki Otok83030483646
Zablatje152926282931
Ukupno72219212289130149
Procijenjeni ukupni broj stanovnika2888768481589

Broj kuća (domus) u selima župe Imbriovec od 1671. do 1787. te župa Đelekovec i Imbriovec od 1827. do 1857. godine

 1671.1680.1768.1771.1783.1787.1827.1828.1857.
Đelekovec120130 (1689. – 140)170164160205168
Imbriovec3040444445647260
Mali Otok1344222018236526
Veliki OtokOko  404238505969
Zablatje25273130204936
Ukupno228241Oko 305309 (1778. – 305 domova)296293400359
Procijenjeni ukupni broj stanovnika912964205022052620259013051348

Broj stanovnika po selima u župi Imbriovec od 1768. do 1771. godine te župa Đelekovec i Imbriovec od 1789. do 1857. godine

 1768.1771.1789.1802.1810.1817.1826.1839.1851.1857.
Đelekovec1197147012701439142914021352
Imbriovec397454467495498454460470428
Mali Otok109127100110158163172175
Veliki Otok249271353460345412382427414
Zablatje253297314319309281295336331
UkupnoOko 20502205 (1778. – 2448)26192744272928072700

Doseljenici u župu Imbriovec krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća (putem vjenčanja)

GodinaMjesto podrijetla doseljenika
1774.Kutnjak, Selnica (župa Veliki Bukovec), Torčec, Ivanec
1775.Kutnjak, Sv. Petar (župa V. Bukovec), Antolovec
1776.Ivanec, Legrad, Pustakovec
1779.Kutnjak
1780.Drnje, Ivanec, Selnik (župa Ludbreg)
1781.Sv. Petar (župa V. Bukovec)
1784.Kutnjak
1808.Ivanec
1809.Đelekovec
1816.Đelekovec
1817.Đelekovec
1819.Lunkovec (župa V. Bukovec)
1820.Torčec, Szerdahely (župa Toth Szenth Marton)
1821.Đelekovec, župa Selnica, Slokovec (župa Ludbreg)
1822.Župa Kuzminec
1829.Đelekovec
1833.Lunkovec (župa Veliki Bukovec), Zakany
1834.Župa Kuzminec, Dubovec
1835.Kamenica, Đelekovec, Päwacum
1836.Sv. Juraj u Trnju, Donji Vidovec, Dubovec, Đelekovec, Ivanec, župa Selnica
1839.Kutnjak
1840.Botinovec, Drnje
1841.Župa Čakovec, župa Ludbreg, župa Kuzminec, župa Veliki Bukovec, Mihaljevec (filijala)
1842.Đelekovec
1843.Mali Bukovec, Podturen, Legrad
1844.Župa Martijanec, Đelekovec
1845.Zakany, Kutnjak
1846.Kutnjak, župa Kuzminec, Selnica (župa V. Bukovec)
1847.Varaždin, Đurđevec, Komarnica (Novigrad Podravski)
1848.Đelekovec, župa Kuzminec
1849.Vidovec, Bukovec
1850.Đelekovec
1851.Goričan
1852.Antolovec
1853.Đelekovec
1856.Đelekovec, Pustakovec, Selnica (župa V. Bukovec)
1857.Legrad

Doseljenici u župu Đelekovec krajem 18. i prve tri četvrtine 19. stoljeća (putem vjenčanja)

GodinaMjesto podrijetla dosljenika
1790.Kerchevina (župa Vurbek), Reka, Koprivnica, župa Kuzminec, Kunovec, Imbriovec
1791.Torčec, župa Bukovec, župa Sv. Emerika, Križevci, parochia Suttal in Stiria prope Petovium
1792.Parochia Magyerovcensi
1793.Reka
1794.Mali Otok, Zablatje, Ivanec, Vidovec, Torčec
1795.Botinovec
1796.Župa Imbriovec, Kuzminec, «monte Legrad» (parochia Zakonensi), Svibovec
1797.Župa Imbriovec, Radoboj, Cirkvena, župa Kuzminec, župa Drnje
1798.Župa Bukovec, Peteranec, župa Imbriovec, Zablatje
1799.Torčec, Peteranec, Zablatje, Mali Otok, Imbriovec, Zakany («Zakan»), župa Tothszentmarton – selo Petri(vente)
1800.Legrad
1801.Župa Imbriovec, Peteranec, Torčec, Örtilos («Tiloš»), Ivanec, «Zagoranus», Legrad, župa Kuzminec, Kutnjak, «loco Nagyvar ex Hungaria»
1802.Župa Topolovac, župa Imbriovec, Otok, Zablatje, Zakany, Hodošan. Župa Bukovec, Torčec, Drnje, Rasinja, Sveta Marija, Legrad
1803.Hlebine, Mali Otok, Imbriovec
1804.Veliki Otok, Torčec, Imbriovec, Botovo, Kalnik, Zablatje, Selnica (župa Bukovec), Kotoriba
1805.Veliki Otok, Zablatje, Torčec, Imbriovec
1806.Imbriovec
1807.Zablatje
1808.Otok, Zablatje, Štajerska
1809.Imbriovec
1810.Sveta Marija, Torčec
1811.Zablatje, Torčec, Sigetec
1816.Torčec
1818.Vidovec
1819.Torčec
1820.Sv. Mihalj, Zablatje
1824.Zablatje
1825.Torčec
1827.Torčec
1830.Zablatje
1831.Župa Imbriovec
1832.Župa Zákány (biskupija vesprimska), župa Imbriovec, Torčec, Koprivnica, župa Tothszentmarton (diocesi Sabariensi), župa Sv. Marija
1833.Belezna (župa Zákány), Mali Otok, Totszerdahely (župa Tothszentmarton), župa Imbriovec, Vratno (župa Križovljan), Torčec, župa Konjščina
1834.Torčec, župa Imbriovec, župa Rasinja
1835.Župa Imbriovec, Torčec, župa Križovljan, župa Miholec
1836.Imbriovec, Jerovec (župa Kamenica)
1837.Torčec, Botovo, Glogoncza (Glogovnica?), parochia Ladislav, Doklesovje (župa Belotinec), župa Martijanec, Bregi (Koprivnički), Kotoriba, Sv. Marija
1838.Selnica, Pusztara Tothszentmarton, Torčec, Žabnik (župa Bartolovec), župa Sv. Martina «in Pomorje», Dekanec, Antolovec, Peteranec
1839.Sigetec (kod Drnja), Tuhovec (župa Toplice), Sveta Marija, Koprivnica, Kotoriba, Nedelišće, Rogaška (Štajerska), Drnje, Imbriovec
1840.Kuzminec, Sv. Marija, Donji Vidovec
1841.Mali Otok, Zablatje
1842.Čvrstec, Međimurje (ex Insula Muro-Dravana)
1843.Imbriovec, Donji Vidovec
1844.Zablatje, Goričan, Imbriovec
1845.Kapela (župa Veliki Bukovec), Botovo, Štefanec (župa Subotica), Imbriovec
1846.Torčec, Toplice, Imbriovec, Nedeliczio (Nedelišće ?), Goričan, Cenkovec (župa Ivanec), Cirkovljan, Ivanec (kod Varaždina, župa Sv. Marije Magdalene), župa Ivanec (Koprivnički)
1847.Torčec, Imbriovec
1848.Podturen, Imbriovec, Bajcsa (Baitsa, Szepetnikensis parochia)
1849.Otok (župa Imbriovec), Selnica (Bukovečka, dan. Podravska)
1850.Torčec, Zablatje, Koprivnica, Imbriovec, Antolovec, Botovo
1851.Legrad
1852.Imbriovec
1853.Imbriovec, Lunjkovec (župa Bukovec)
1854.Imbriovec
1855.Župa Kuzminec
1856.Župa Ivanec (Koprivnički)
1857.Kuzminec
1858.Torčec
1859.Kraljevec
1861.Wolfgangus (Štajerska), Imbriovec, Torčec
1863.Župa Kloštar (Podravski)
1864.Hlebine, Vidovec, Štajerska
1865.Petrijanec (kod Varaždina), Drnje, Zagreb, Čazma
1866.Torčec
1867.Torčec, Međimurje, Imbriovec
1868.Imbriovec, Drnje, Hlebine
1869.Visoko, Imbriovec
1870.Imbriovec
1871.Štajerska, Dekanovec, Križovljan, Torčec
1872.Križovljan
1873.Imbriovec, Križovljan, Suhodol (dan. Jalžabet)
1874.Zakany
1875.Torčec
1876.Torčec, Imbriovec, Bosiljevo, Žumberak, Koprivnica, Sigetec
1877.Torčec, Kučan (župa Biškupec), Imbriovec, Ludbreški Ivanec
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Mališali slavili Galovićev rođendan

Predškolci Dječjeg vrtića Bregunica iz Novog Virja u pratnji odgojiteljica sudjelovali su na obilježavanju Galovićeva rođendana u Galovićevu domu u Peterancu. Kako kažu u Bregunici,

Uredili putove prema Dravi

Hrvatske vode u dogovoru s Općinom Podravske Sesvete obnovile su poljske putove Šarje, Sigetec i Crlenika, koji su ujedno i prilazni putovi prema rijeci Dravi

Upišite pojam koji želite pretraživati

Na našoj stranici koristimo kolačiće (cookies) kako bismo Vam mogli pružati usluge, koje bez upotrebe kolačića ne bismo bili u mogućnosti pružati. Nastavkom korištenja stranice suglasni ste s korištenjem kolačića. PRAVILA PRIVATNOSTI