Majka sinu prepisala sve nekretnine kako bi izbjegla plaćanje poreza. No, čini se da će ga morati platiti…

Sin kaže da je imovina prepisana na njega jer je majka bolesna na kičmu


Autor: podravski.hr — 12.05.2018. / 9:12 Aktualno

Ilustracija / Palača pravde u Koprivnici

Općinski sud u petak je poništio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju između majke i sina s područja Križevaca, prema kojem su sinu pripale sve majčine vrijedne nekretnine – kuća s dvorištem, vinogradi, oranice, pašnjaci i livade.
Presuda je donesena prema tužbi Porezne uprave kojoj je majka Mirjana (45) za poreze i doprinose dugovala više od 137.000 kuna, ali u međuvremenu je za veći dio duga nastupila zastara. Dospjeli dug danas iznosi oko 61.000 kuna, i to bez zateznih kamata. Prema istoj presudi, majka i sin Marko (23) dužni su Poreznoj upravi, odnosno državi nadoknaditi troškove sudskog postupka u iznosu 17.000 kuna.
Sud je zaključio da su Mirjana i Marko prije četiri godine sklopili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju samo kako bi državu spriječili da porezni dug naplati ovrhom na Mirjaninim brojnim nekretninama. Zato je taj ugovor jučer i poništen. No, majka i sin mogu se žaliti na presudu.
– Država smatra da je razlog zaključenja ovog ugovora bio onemogućavanje da namiri svoje potraživanje prema prvotuženoj Mirjani te da ista nema druge imovine iz koje bi se država mogla namiriti – stoji u presudi.
No, sin Marko tvrdi kako to nije istina.
– Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju potpisan je jer sam se trebao brinuti o svojoj majci koja je bolesna na kičmu. Osim toga, morao sam uložiti u nekretnine, prvenstveno na kući promijeniti krov pa je to bio razlog zaključivanja ovog ugovora. Nisam znao da majka ima neki dug prema Poreznoj upravi – naglasio je sin Marko.
Sud pak podsjeća kako majka Mirjana uopće ne spominje ikakvu bolest, niti prilaže bilo kakvu medicinsku dokumentaciju. Osim toga, navodi sutkinja Općinskog suda, nesporno je da majka “ima samo 45 godina, pa je potpuno neuvjerljivo da sin koji je u dobi samo 23 godine mora o njoj brinuti kako je to navedeno u ugovoru, osiguravati joj redovitu pomoć oko pripreme hrane, pomagati pri pospremanju stana, pranju, glačanju rublja, nabavi kućanskih potrepština, osigurati liječničku pomoć i dr”.
Sud također drži kako nije dokazano ni da je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju zaključen “radi potrebe popravka krova na kući jer je Marko jedini kreditno sposoban”. Nema nikakvog ugovora o kreditu niti dokaza da je krov doista popravljan, zaključuje sutkinja.
Prema presudi, država će ipak moći prodavati Mirjaninu imovinu kako bi namirila porezni dug, a majka i sin morat će joj pokriti i 17.000 kuna sudskih troškova. (rm)
FOTO: ILUSTRACIJA