MINISTAR DRUMOM, KOMUNALAC ŠUMOM Smeće se mora plaćati po količini, a ne po članu kućanstva

Ministar zaštite okoliša tvrdi da su svi gradovi i općine takav model morali uvesti još prije dvije godine, u koprivničkom Komunalcu ga opovrgavaju i vele da naplata smeća po članu obitelji nije nezakonita


Autor: podravski.hr — 28.02.2013. / 10:00 Aktualno

KOPRIVNICA – Zbrinjavanje smeća komunalne tvrtke trebale su već odavno naplaćivati po količinama, a ne prema članovima kućanstva kako sada naplaćuju. Koprivnički Komunalac odvoz kućnog otpada po članu kućanstva naplaćuje 14,08 kuna, bez obzira na količine otpada koji proizvedu. Iz Ministarstva zaštite okoliša potvrdili su nam da se naplata po količini trebala uvesti već odavno.
– Naplata po volumenu propisana je Zakonom o otpadu i trebala se uvesti do 31. prosinca 2010. godine. Naplata po volumenu uvedena je u manje od 40 posto gradova i općina – priopćili su nam iz Ministarstva zaštite okoliša.
Ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović je, prema navodima Ministarstva, najavio pojačani nadzor primjene Zakona kroz koordinirane inspekcijske nadzore Ministarstva i državnog inspektorata, što znači da bi i Koprivnici mogli pokucati na vrata. U koprivničkom Komunalcu, pak, tvrde da naplaćuju odvoz otpada po Zakonu.
– Na području Koprivnice i općina u kojima uslugu odvoza otpada pruža Komunalac, obračun za kućanstva obavlja se prema broju članova, što je još uvijek zakonito i dopušteno prema Zakonu o otpadu. Ako dođe do promjene Zakona o otpadu u pogledu načina obračuna, svakako ćemo postupiti po zakonskoj obvezi – rekao je Petrica Koštić, rukovoditelj Sektora komunalnih usluga u koprivničkom Komunalcu.
Koštić domeće kako se inspekcijski nadzor i kažnjavanje odnose na naplatu usluge odvoza otpada prema površini stambenog prostora, koji nije u primjeni na području Koprivnice.
Za razliku od Koprivnice, dva susjedna grada u našoj županiji, Križevci i Đurđevac, naplaćuju zbrinjavanje otpada prema volumenu. Primjerice, u Koprivnici četveročlano kućanstvo platit će 56,32 kune mjesečno za odvoz otpada, dok u Križevcima, obitelj s tri i više članova koja ima kante od 80 litara, plaća 47,24 kune, a za kante od 120 litara cijena mjesečnog odvoza je 56,54 kune. U Đurđevcu, pak, građani definitivno plaćaju najjeftiniji odvoz otpada, za kantu volumena od 80 litara svega 26,59 kuna mjesečno, a za kantu od 120 litara 39,88 kuna.
Izvještava: ADELA SOČEV