NOVI PODACI Drastičan pad upisanih na fakultete, neka sela gotovo da i nemaju studente

Koprivnica je, s druge strane, s 930 lanjskih studenata u tom razdoblju narasla za oko 6,5 posto, a Križevci imaju oko 500 sveučilištaraca, što je oko 8,5 posto više


Autor: podravski.hr — 11.02.2019. / 9:16 Aktualno

Buduće novinarke na svečanoj promociji na Sveučilištu Sjever u Koprivnici

Podaci o kretanju broja upisanih studenata na fakultete i druge visokoškolske ustanove u posljednjih šest godina još jednom otkrivaju poguban proces – umiranje podravskih i prigorskih sela.

Dok veći gradovi u Koprivničko-križevačkoj županiji – Koprivnica i Križevci – i dalje drže glavu iznad vode, Đurđevac opasno stagnira, a sva ostala naselja imaju sve manje i manje studenata. To je dvojak problem: sve je manje stanovnika u tim naseljima, ali i onih koji upisuju visoke škole.

Posebno je alarmantna situacija na području Novog Virja kod Đurđevca, gdje je u prošloj akademskoj godini samo sedam studenata bilo upisano na sveučilišne fakultetske studije, te Kalnika kod Križevaca koji je imao tek dva studenta više. Broj studenata upisanih na fakultete od 2012. do danas u Kalniku je, tako, pao za čak 60 posto, a u Novome Virju za 55 posto.

Situacija nije bajna ni u Novigradu Podravskom kod Koprivnice koji trenutačno ima 60 studenata na sveučilišnim studijima, ali i ta je općina u šest godina u toj kategoriji pala za 15 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, s ukupno 186 upisanih na sveučilišne fakultetske studije Đurđevac je na istoj razini kao i prije šest godina. Koprivnica je, s druge strane, s 930 lanjskih studenata u tom razdoblju narasla za oko 6,5 posto, a Križevci imaju oko 500 sveučilištaraca, što je oko 8,5 posto više.

Izuzmemo li gradove, najviše studenata imaju općine Virje (oko 70), Sv. Ivan Žabno i Novigrad Podravski (po 60), ali u svima je zabilježen pad broja upisanih.

Na području županije ukupno je 2350 studenata upisanih na sveučilišne studije, a zanimljivo je kako čak 40 posto studenata dolazi iz Koprivnice. (rm)

FOTO: NIKOLA WOLF