PLAN MINISTARSTVA Piškornica će primati smeće iz Đurđevca i Križevaca i još će se morati proširiti

To piše u planu dinamike zatvaranja odlagališta otpada u Hrvatskoj, koji je Ministarstvo zaštite okoliša pustilo u javnu raspravu


Autor: podravski.hr — 11.11.2018. / 11:05 Aktualno

Odlagalište Piškornica - hoće li biti dovoljno mjesta za sve smeće

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ovih je dana u javnu raspravu pustilo plan dinamike zatvaranja odlagališta otpada u Hrvatskoj, kojim se određuje dokad bi koje odlagalište trebalo biti u funkciji.
Što se naše županije tiče, u dokumentu se konstatira kako su u funkciji tri odlagališta komunalnog otpada – Piškornica kod Koprivnice, Ivančino brdo kod Križevaca te Peski kod Đurđevca.
Navodi se kako je njihov ukupan preostali kapacitet 540.000 tona, među kojim je daleko najveći na Piškornici, na kojoj bi se trebao izgraditi regionalni centar za gospodarenje otpadom (CGO). Plan je države da Ivančino brdo i Peski nastave primati smeće dok se ne napune, a u Ministarstvu procjenjuju da će se to dogoditi 2021. godine. Tada će se đurđevačko i križevačko smeće preusmjeriti na Piškornicu, bio dotad izgrađen CGO ili ne.
– Odlagalište Piškornica je sanirano, te je na predmetno odlagalište dozvoljeno odlaganje otpada do otvaranja CGO-a. Budući da ispunjava sve zadane kriterije te ima dovoljan kapacitet, predmetno odlagalište je u stanju prihvaćati preusmjereni otpad s odlagališta koja se zatvaraju. Odlagalište Piškornica zaprima otpad i iz drugih županija te je izgledno da nastavi s tom praksom budući da uglavnom ispunjava uvjete dane Pravilnikom te ima dovoljan kapacitet – piše u dokumentu.
Iz tvrtke Piškornica nedavo su poručili kako bi tamošnji CGO, bude li sve išlo po planu, trebao proraditi 2023. godine, kada će već i križevačko i đurđevačko odlagalište, prema procjeni Ministarstva, biti dvije godine zatvoreno. Kakav je plan za takvu situaciju?
– Ako se regionalni CGO Piškornica ne otvori prije iskorištenja kapaciteta postojećih odlagališta, potrebno je razmotriti opcije proširenja kapaciteta pojedinih odlagališta. Predlaže se razmatranje opcije proširenja kapaciteta odlagališta Ivančino brdo i/ili Piškornica – navodi se u dokumentu Ministarstva zaštite okoliša.
Drugim riječima, sva je prilika da će se odlagalište kod Koprivnice, na koje je zadnjih godina dovezeno deseterostruko više smeća nego prije, dodatno proširiti kako bi prihvatilo dodatne količine.
S druge strane, iz tvrtke Piškornica nedavno su priopćili kako su prisiljeni smanjivati godišnje količine dovezenog otpada kako bi bilo dovoljno mjesta za prihvat do otvorenja CGO-a. Sudeći prema tome, proširenje Piškornice izgleda neizbježno.
U dokumentu Ministarstva zaštite okoliša također se navodi kako je 21 smetlište po općinama u našoj županiji do danas zatvoreno te više ne prihvaća otpad. Od tih odlagališta sanirano ih je osam, dok ih je 13 tek u fazi pripreme za sanaciju. U međuvremenu se na nekima događaju incidenti, poput nedavno zaredalih požara na odlagalištu Klepa u Peterancu kod Koprivnice. (hš)
FOTO: ARHIVA