PRESUDA Radniku koprivničke pivovare stroj odrezao prste lijeve ruke. Evo kolika mu je odšteta dosuđena

Presuđeno je da je radnik u nesreći sudjelovao s deset posto krivnje


Autor: podravski.hr — 27.12.2017. / 12:15 Aktualno

Koprivnički pivari lani su imali pad prodaje

Koprivnička pivovara Carlsberg morat će Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje isplatiti 67.000 kuna plus kamate zbog teške ozljede radnika u pogonu, nepravomoćno je presudio Trgovački sud u Varaždinu. Radnik je ostao bez prstiju lijeve šake radeći na stroju za pakiranje plastične ambalaže u pogonima Carlsberga u Koprivnici, pa mu je priznato pravo na invalidsku mirovinu te naknadu za tjelesno oštećenje.
“Isplaćivanjem invalidske mirovine i novčane naknade za tjelesno oštećenje radniku pivovare, za HZMO je u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. siječnja 2017. nastala šteta. Tako je HZMO radniku na ime invalidske mirovine u navedenom razdoblju isplatio iznos od 69.110,81 kn, a na ime naknade za tjelesno oštećenje iznos od 5.406,43 kn. Kako HZMO priznaje doprinos radnika nesreći u omjeru od deset posto, navedeni isplaćeni iznos umanjuje za taj postotak, pa HZMO konačno potražuje iznos od 67.065,52 kuna”, stoji u presudi.
No, Carlsberg upozorava kako je radnika “educirao za rad na siguran način, te ga naučio načinu rada sa strojem, stoga je isti uložio svu dužnu pažnju da radniku osigura obavljanje rada koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost radnika”. No, sud je nakon pomne analize svih dokaza i sudsko-medicinskih vještačenja ustanovio kako “poslodavac (i vlasnik stroja kao opasne stvari), stroj nije opremio kvalitetnim i preciznim uputama i zabranama kako bi radnici svoje radne zadatke na tom stroju mogli obaviti na siguran način”.
Prema presudi Trgovačkog suda u Varaždinu, “tog je dana radnik obavljao poslove pakiranja PET ambalaže, te je u tijeku procesa pakiranja ambalaže u foliju došlo do zastoja (gužvanja folije), usljed čega je došlo do automatskog zaustavljanja stroja, pa da bi otklonio zastoj, isključio je stroj iz pogona i počeo izvlačiti foliju izgužvanu između valjka i noža za rezanje folije, usljed čega je došlo do okretanja valjaka koji su pokrenuli nož za rezanje folije, a koji mu je odrezao drugi i treći prst lijeve šake (pravomoćna presuda Općinskog suda u Koprivnici)”.
– Iz nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka strojarske struke i zaštite na radu Veljka Vrhovnika, proizlazi u bitnom da na samom stroju kojim je rukovao radnik nije pronađena izričita zabrana ulaska rukom ispod kućišta, odnosno do zahvata valjaka u obliku kako je to propisano. Naime, prilikom obavljanja očevida vještak je utvrdio da na stroju, a niti uza stroj ne postoji uputstvo za rad, odnosno uputstvo za uklanjanje zastoja u radu usljed gužvanja sukladno načinu kako je to naveo supervizor. Dakle, zaključak je vještaka da je poslodavac propustio stroj opremiti kvalitetnim i preciznim uputstvom za otklanjanje zastoja na stroju usljed gužvanja folije na siguran način, a koje bi bilo postavljeno na vidno mjesto na stroju ili uz njega, kao i da je propustio postaviti na podesno mjesto blizu kućišta stroja znak zabrane ulaska rukom – zaključuje se u presudi. (rm)
FOTO: ARHIVA