RIBIČI TRLJAJU RUKE Oko 12 tona štuke, smuđa, šarana i amura pušteno u 20-ak podravskih jezera

Važno je napomenuti da od dana poribljavanja vrijedi zabrana izlova za sve vrste ribe kojom je poribljavano u trajanju od mjesec dana


Autor: podravski.hr — 14.12.2018. / 13:15 Aktualno

Poribljavanje podravskih jezera

U tijeku je poribljavanje na 350 hektara površine na 20-ak jezera gdje ribolovno pravo ima Zajednica ribolovnih klubova Koprivnica. Sveukupno, poribit će se s oko 12 tona ribe.
Ove godine poribit će se šaranom, amurom, štukom i smuđem. U podravska jezera pušteno je oko osam tona šarana te 3,3 tone amura. Štuke će pustiti oko 300 kilograma i to na jezera Šoderica, Jegeniš, Prosenica 1 i 2, Dezinfekcija, Betonara, Vidak, Kuzminec, Šloprog i Kencel. Smuđem su poribljena jezera Šoderica, Jegeniš te Prosenica 1 i 2, i to sa sveukupno 82 kilograma, dok su šaran i amur pušteni u sva jezera.
Ove godine pušteno je deset posto više šarana, smuđa i štuke nego li to predviđa gospodarska osnova. U vode nije puštena deverika jer ribnjačarstva nisu mogla isporučiti željene količine, pa je umjesto toga povećana količina šarana.
Važno je napomenuti da od dana poribljavanja vrijedi zabrana izlova za sve vrste ribe s kojom je poribljavano u trajanju od mjesec dana. Na svim jezerima gdje je poribljavano stoje obavijesti o zabrani. I ove godine vrijedi poseban režim za zabranu ribolova na štuke. Naime, na podravskim vodama, posebice Šoderici i Jegenišu, primijećeno je da ima sve manje ove ribe. Kako upućeni govore, sve je to rezultat velikog izlova ovog predatora. Isto se odnosi i na smuđa koji je pak eksploatacijom šljunka, ali i drugim ljudskim intervencijama, izgubio mjesto za mrijest.
Ribiči su ovaj fenomen osjetili i neposredno, jer se štuka sve teže lovi, ali i posredno, prema sve većoj populaciji grgeča (ostriža) u vodama. Naime, štuka je prirodni neprijatelj grgeču i njegov omiljeni plijen. Isto tako, grgeči se hrane mlađem, posebice štuke i smuđa, što je dodatni problem. Ipak, poribljavanje sa štukama u posljednjih nekoliko godina dalo je rezultat, pa je vidljiv vrlo sramežljiv oporavak populacije ove omiljene ribe.

Nakon poribljavanja, na snazi je zabrana izlova

Budući da se štuka zbog ograničene količine ne poribljava na svim jezerima svake godine, na onima na kojim se poribi zabrana izlova vrijedi dva mjeseca.
– Zabrana ribolova na mjesec dana u svim vodama određena je da se puštenoj ribi da dovoljno vremena za prilagodbu u novom okolišu. Svake godine na Šoderici ili Jegenišu, izmjenično, produži se zabrana ribolova na štuku do početka veljače, kako bi se ona u miru omrijestila. Ove godine na redu je Jegeniš, dok na Šoderici zabrana traje trideset dana – objasnio je Ivica Sabolić, predsjednik ZSRK KC, koji je odgovorio na neke od čestih upita ribiča koji se žale da je ova zabrana izlova preduga.
Čelni čovjek Zajednice tvrdi da prava ribolovaca zbog lovostaja nisu smanjena te da se ovdje radi o brizi za riblji fond i pravilnom ribolovnom gospodarenju.
– Biti ribič ne znači samo napuniti škrinju. Ribom i cjelokupnim ribljim fondom mora se odgovorno raspolagati. Ribolov na ovim vodama nije zabranjen, ali je zabranjeno uzimanje vrsta riba s kojima se poribi. Dakle, ako ribič ulovi takvu ribu i pusti je natrag u vodu, on nije u prekršaju. Uostalom, ako mu je baš potrebna riba za konzumaciju, može je uloviti na Dravi, gdje nema nikakve zabrane – objasnio je Ivica Sabolić.
Također, bilo je primjedaba zašto se ne poribljuje na proljeće, a ne u vrijeme kada bi mnogo ribiča htjelo uloviti frišku ribu za blagdanski stol.
– To nije moguće izvesti tehnički jer ribnjačarstva daju ribu u jesen ili zimu, a u proljeće mi ovoliku količinu ribe ne možemo dobiti – napomenuo je Sabolić.
Unatoč zabranama, pojedini ribolovci iskorištavaju stanje u kojem se nalazi riba nakon puštanju vodu, jer ona tada vrlo lako uzima mamac.
– Zbog toga ribočuvarska služba ovih dana provodi intenzivni nadzor nad vodama. Ribočuvari će obilaziti sve vode za vrijeme lovostaja kako bi spriječili nanošenje štete ribljem fondu, posebice onom s kojim je poribljeno – istaknuo je Ivica Sabolić, koji je pozvao sve ribolovce da se pridržavaju pravila. (md)
FOTO: ŽUPANIJSKA ZAJEDNICA RIBOLOVNIH KLUBOVA