Ribiči upozoravaju: Štete od hidroelektrana velike su i nizvodno, ali HEP kod nas ne poribljava rijeku

Prema procjeni Zajednice ribolovnih klubova Koprivnica, na tom području trebalo bi u Dravu godišnje pustiti šest tona ribe


Autor: podravski.hr — 27.01.2019. / 9:41 Aktualno

Poribljavanje podravskih jezera

Poribljavanje Drave već je mnogo godina dio ribolovnih rasprava u našem kraju. Mnogo ribiča iz koprivničke i đurđevačke zajednice klubova smatra da bi se Drava trebala poribljavati i u ovom „starom dijelu“ poslije akumulacija.

U redakciju nam se javilo nekoliko ribiča nakon našeg teksta o poribljavanju koji je obavila ŠRK Cestica, čiji su članovi u Dravu osim drugih autohtonih vrsta ubacili i rijetku kečigu. Pitanje naših čitatelja i ribiča glasilo je: Zašto se Drava ne poribljavanja i kod nas?

Isto tako, Dravu poribljavaju i u ŠRD-u Ludbreg. Ipak, niti članovi ovih društava, koji u svojim koncesijskim ugovorima i planovima gospodarenja imaju predviđeno poribljavanje Drave, nisu sigurni da bi se Drava morala poribljavati na dijelu koji dolazi poslije akumulacija.

– Kao prvo, to ne mogu odlučiti koncesionari. Populacija riba svakih nekoliko godina mjeri se posebnim istraživanjem koji obavljaju stručnjaci iz PMF-a, koji utvrđuju riblji fond i njihovo se mišljenje uvažava – objasnio je Dražen Filipović, tajnik ŠRD-a Ludbreg, koji je dodao da niti njegovo društvo ne poribljava stari dio Drave.

– Mi ribu puštamo u HE Dubrava, a mislim da se staru Dravu nigdje ne poribljava – objasnio je Dražen Filipović, izvrstan poznavatelj stanja voda i ribolovnih pravila.

Ipak, najveća prepreka bio je i ostao novac. Prema procjenama Zajednice ribolovnih klubova Koprivnica, na području na kojem gospodari Zajednica Koprivnica trebalo bi godišnje pustiti između pet i šest tona ribe, kada bi se izradila gospodarska osnova za ovaj dio Drave.

– Prema zakonu voda, tekućice mogu se poribiti samo autohtonim vrstama ribe. U slučaju Drave većinom bi se radilo o štuki i smuđu te šaranu vretencu. Ove su vrste vrlo skupe u naravi, a šarana vretenca uopće je teško naći u ribnjačarstvima. Kada bi se Drava poribljavala, ribolovna karta trebala bi biti značajno skuplja nego što je danas, tako da za sada poribljavanje Drave nije u planu – objasnio je Ivica Sabolić, predsjednik Zajednice ribolovnih klubova Koprivnica, i ukazao na još jednu nelogičnost.

– Dravu uzvodno od nas poribljava HEP zbog štete koja nastaje zbog variranja vodostaja. No, na našem području HEP nema tu obvezu niti volju iako su štete u Dravi kod nas zbog variranja vodostaje iste, ako ne i veće – napomenuo je Ivica Sabolić. (md)

FOTO: ARHIVA