SELSKE IGRE Žene pokazale da pile drva bolje od mnogih muškaraca

Žene su ružđile kuruzu, pilile drva, žmikale plahte, gađale korpu...


Autor: podravski.hr — 21.10.2018. / 11:07 Stil

Ludbreške su žene pokazale pravo umijeće piljenja / Dražen Vađunec

Članice Udruge Žena iz Centra svijeta jučer su organizirale 2. selske igre žena ludbreške regije. Na Gradskoj tržnici u Ludbregu odvijala su se zanimljiva natjecanja u ružđenju kuruze, piljenju drva, žmikanju plahti, gađanju u korpi, ribanju jabuka, kuglani sa štramplama i školici. (pl)

FOTO: Dražen Vađunec