SJEDNICA VLADE Koprivnička bolnica ide u sanaciju, ravnatelj dr. Petar Stapar na čelu sanacijskog vijeća

Sanacijsko vijeće u roku od 12 mjeseci mora riješiti sve dubioze Opće bolnice koje iznose blizu 60 milijuna kuna


Autor: podravski.hr — 18.04.2013. / 10:20 Aktualno

ZAGREB, KOPRIVNICA – Vlada RH donijet će na današnjoj sjednici odluku o sanaciji Opće bolnice u Koprivnici koja je potkraj prošle godine imala čak 53,3 milijuna kuna nepodmirenih obveza. Do danas, prema neslužbenim informacijama, dubioze su se približile iznosu od 60 milijuna kuna.
Vlada će imenovati tročlano sanacijsko vijeće na čelu sa sanacijskim upraviteljem, a tu bi funkciju trebao obnašati sadašnji ravnatelj bolnice dr. Petar Stapar kao predstavnik Ministarstva zdravlja. Dva člana još će predložiti Ministarstvo financija i Opća bolnica.
Smisao sanacije je da se u roku od 12 mjeseci riješe sve nepodmirene obveze te da bolnica nakon toga nastavi poslovati pozitivno. Obveze bi se najvećim dijelom trebale namiriti iz državnog proračuna, ali navodno se predviđaju i značajne uštede na rashodnoj strani.
Sanacijsko vijeće u roku od 30 dana od imenovanja mora donijeti prijedlog programa sanacije koji nakon toga mora potvrditi Ministarstvo zdravlja. Nakon toga, u roku od godinu dana poslovanje bolnice mora biti potpuno sanirano i svedeno u pozitivu. (rm)