STVARNO SRAMOTA Opća bolnica u vjetar bacila čak 100.000 eura za projekt pedijatrije koju ne žele graditi

Financijski izvještaji ne sadrže podatke o potencijalnim obvezama po sudskim sporovima, koje prema evidenciji sudskih postupaka iznose 3,7 milijuna kuna


Autor: podravski.hr — 19.09.2018. / 15:15 Aktualno

Odjel pedijatrije ostaje u neprikladnom prostoru

Državna revizija dala je uvjetno mišljenje na financijske izvještaje i poslovanje Opće bolnice u Koprivnici ističući brojne nepravilnosti i propuste u poslovanju te zdravstvene ustanove.
Revizori su, tako, ustanovili kako “rashodi za naknade plaća za prekovremeni rad i dodatke za uvjete rada u iznosu 16,1 milijuna kuna nisu evidentirani na propisanim računima, što je utjecalo na strukturu prihoda i rashoda za zaposlene u financijskim izvještajima za 2016. godinu”.
– Bilanca i bilješke uz godišnje financijske izvještaje ne sadrže podatke o potencijalnim obvezama po sudskim sporovima, koje prema izvanbilančnoj evidenciji sudskih postupaka iznose 3,7 milijuna kuna. Primljene donacije lijekova te potrošnog i medicinskog materijala evidentirane su količinski u skladištu bolničke ljekarne, ali vrijednost dobivenih lijekova bolnica nije sama procijenila te evidentirala prihode, rashode niti vrijednost zaliha doniranih lijekova od HZZO-a – stoji u revizorskom izvještaju.
Također, upozorava se kako godišnji popis imovine nije cjelovit jer nije popisana projektna dokumentacija za izgradnju pedijatrije i provedbu programa energetske učinkovitosti centralne bolničke zgrade. Na projekte i komunalne doprinose za buduću pedijatriju dosad je potrošeno oko 730.000 kuna. Projekt je započela bivša sanacijska upraviteljica bolnice Sandra Sinjeri (SDP), ali novi ravnatelj dr. Mato Devčić (HDZ) odustao je od investicije.

Dr. Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice u Koprivnici

– Nije popisana imovina u pripremi koja se odnosi na projektnu dokumentaciju za izgradnju pedijatrije od 1800 kvadrata vrijednosti 334.000 kuna i provedbu programa energetske učinkovitosti vrijednosti 612.000 kuna te stanovi u vlasništvu Opće bolnice površine 135,8 kvadrata. Projektna dokumentacija za izgradnju pedijatrije izrađena je 2013. godine, a 2014. pribavljena je potvrda glavnog projekta te plaćeni vodni i komunalni doprinosi u iznosu 399.000 kuna. Procijenjena vrijednost investicije je 19,7 milijuna kuna. U kolovozu 2015. proveden je postupak javne nabave i odabran izvoditelj građevinskih radova, no suglasnost Vlade u vezi financiranja Opća bolnica nije dobila. Potvrda glavnog projekta istekla je u svibnju 2016. godine. U bilješkama uz financijske izvještaje za 2016. godinu namjere Opće bolnice u vezi postupanja s imovinom u pripremi nisu obrazložene. Prema Planu i programu sanacije poslovanja Opće bolnice za razdoblje do 2020. godine, predviđeno je proširenje dijela pedijatrije koje ne uključuje nastavak investicije – obrazlažu državni revizori.
Nalaz i mišljenje zaključuje se podacima kako su u postupku sanacije tijekom 2014. sredstvima državnog proračuna podmirene obveze Opće bolnice prema dobavljačima u iznosu 66,1 milijun kuna.
– Nakon sanacije, ukupne obveze koncem 2016. su i nadalje značajne i iznose 59,7 milijuna kuna. Poduzete aktivnosti nisu bile dovoljne te su ukupne obveze na koncu 2016. veće od ukupnih priznatih potraživanja za 51,8 milijuna kuna ili 86,8 posto, iz čega je razvidno da Opća bolnica iz redovnog poslovanja ne ostvaruje dovoljno sredstava za pokriće svojih obveza – zaključak je revizora. (rm)
FOTO: NIKOLA WOLF