Doktorica bez greške


  • SUZANA SAMOILOVIĆ Poznata koprivnička ginekologinja žena je koja nikad ne griješi u odabiru onoga u čemu će se pojaviti u javnosti