Savršena Jasna


  • JASNA PRERADOVIĆ Poznata križevačka frizerka Jasna Preradović doista je kraljica modnog stila i baš sve što nabaci na sebe savršeno joj stoji