VAŽNA PRESUDA Banka čovjeku mora vratiti kamate za kredit u francima podignut prije 13 godina

Zbog prevelikih rata, Blaž je još u srpnju 2010. godine kreditom druge banke otplatio oko 60.000 franaka preostale glavnice


Autor: podravski.hr — 29.06.2018. / 16:33 Aktualno

Blaž bi od banke mogao dobiti 2500 franaka plus masne kamate

Iznimno važnu presudu donio je jučer Općinski sud u Bjelovaru koji je Zagrebačkoj banci naložio da korisniku kredita u švicarskim francima Blažu S. vrati iznos od oko 2500 franaka (16.000 kuna) zbog promjenjive kamatne stope koja je, prema presudi, ocijenjena nedopuštenom. Uz to, banka mu mora isplatiti i kamate na taj iznos pa će svota na koncu, ako presuda postane pravomoćna, premašiti 20.000 kuna.
Presuda je važna jer je riječ o kreditu sklopljenom još u lipnju 2005. godine, a za sud je sporna odredba kojom je ugovorena promjenjiva kamatna stopa. Kamata je u početku iznosila 4,5 posto, ali banka ju je dizala nekoliko puta i na koncu je bila 6,3 posto. Blaž S. pozvao se na presude Visokog trgovačkog suda i Vrhovnog suda RH po tužbi udruge Potrošač kojima je utvrđeno da je banka “povrijedila kolektivne interese i pravo potrošača koristeći u ugovorima o kreditima ništetne i nepoštene ugovorne odredbe na način da je ugovorena redovna kamatna stopa koja je tijekom obveze u ugovorima o kreditima promjenjiva u skladu s jednostranom odlukom banke i njezinim interesima”.
Zbog jednostrane promjene kamate na kredit od listopada 2007. do srpnja 2010. godine, kad je Blaž odlučio prijevremeno otplatiti preostali iznos kredita, Zagrebačka banka obračunala je Blažu 2500 franaka više. Taj iznos, prema presudi Općinskog suda, banka bi sad morala vratiti. I to s kamatama koje teku od srpnja 2010. godine.
Ugovor o namjenskom kreditu zaključen je u srpnju 2005. godine na iznos od 65.000 franaka s rokom vraćanja od 25 godina. Mjesečna rata tad je iznosila 359 franaka, ali četiri godine kasnije taj se iznos popeo na 425 franaka. Da se i ne govori o jačanju franka u odnosu na kunu u tom razdoblju.
Zbog prevelikih rata, Blaž je u srpnju 2010. kreditom druge banke otplatio oko 60.000 franaka preostale glavnice i tako zatvorio svoj kredit koji mu je postao uteg oko vrata. Tužbu protiv Zagrebačke banke pak podnio je u srpnju 2015. godine, a ona je nepravomoćno okončana jučerašnjom presudom. (rm)
FOTO: ARHIVA