Podravski favicon - Podravina i Prigorje - Koprivnica - Križevci - Đurđevac - Ludbreg - Aktualne vijesti - Zanimljivosti - Fotogalerije
RAZGOVOR SA ZDRAVKOM PETRASOM, DIREKTOROM KC VODA

Aglomeracija Koprivnica će se završiti u roku, građani se moraju strpjeti do kraja godine

razgovarao: Matija Dolenec

Projekt Aglomeracija Koprivnica, jedan od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata na našem području, bliži se kraju. Projekt u kojem su izdane čak 22 građevinske dozvole i koji će dovesti vodovodnu i kanalizacijsku mrežu do gotovo svake kuća na području grada, ali i općina Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Peteranec, Rasinja i Drnje, našao se pred mnogim izazovima. Od nedostatka radnika, poskupljenja sirovina i materijala… Ipak, on  je jedan od uspješnijih od sedamdesetak koji se provode. Bez obzira na to, ljudi postaju pomalo nestrpljivi jer ulice su raskopane, otežan je promet i sl. Velika većina ili sve bi, međutim, do kraja godine trebalo biti gotovo.

PL: Možete li navesti u kojoj fazi je trenutačno projekt Aglomeracija Koprivnica. Koliki je postotak izgrađenosti?

– Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, koji sufinancira EU s oko 70 posto sredstava iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK), a uključuje izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, izgradnju pet retencijskih bazena, nabavu vozila i opreme i još mnogo toga, predviđa se da će završiti do kraja 2023. godine. Osim u Koprivnici, radovi se provode i u općinama Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine.

U Tenderu 1, odnosno dijelu projekta koji se odnosi na općine, postotak dosad izvedenih radova na trasama na izgradnji cjevovoda sustava odvodnje je oko 84 posto. U Tenderu 2, odnosno na radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnji i rekonstrukciji NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području grada Koprivnice, izgrađeno je 82 posto cjevovoda, a na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje na području grada izvedeno je 71 posto trasa cjevovoda.

Građevinski radovi na dogradnji pogonske zgrade pročistača su izvršeni, uspješno je proveden tehnički pregled te je zgrada u upotrebi. Radovi na retencijskim bazenima također su u tijeku, s tim da su neki već u visokom stupnju izgrađenosti. Dio strojeva, vozila i opreme već je isporučen, a tri cisterne za otpadne vode bit će nam isporučene u rujnu.

PL: Za završetak ovog projekta postoje rokovi. Možete li navesti koji su, i očekuje li se probijanje istih, ako da, kakve su procjene u smislu vremenskih rokova da bi se moglo kasniti sa završetkom projekta?

– Radovi na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ uglavnom se odvijaju prema terminskom planu. Postojala je određena problematika nemogućnosti odvijanja radova u zimskom razdoblju na trasama u cestovnom koridoru državnih cesta u nadležnosti Hrvatskih cesta i ŽUC-a, nedostatak asfaltne mase za saniranje cesta i pješačkih staza, povremene nedovoljne ekipiranosti izvođača radova, resursa na gradilištu i slično, a sve to na nekim je trasama usporilo intenzitet radova, odnosno provedbu sanacije. Ipak, do kraja godine od izvođača očekujemo maksimalni angažman te da će se svi radovi izvesti do visokog stupnja izvedenosti, tako da ne dođe do ugroze EU sufinanciranja, a potpuni završetak projekta, odnosno svih radova i tehničkih pregleda očekujemo do proljeća 2024. godine.

PL: Vezano uz sve to, kada se i gdje mogu očekivati puštanja u pogon prvih novoizgrađenih kanalizacijskih sustava? Planira li se to činiti sukcesivno ili odjedanput kada se cjelokupni projekt završi?

– Puštanje novih kanalizacijskih sustava u eksploataciju, odnosno priključenje na nove kanalizacijske cjevovode moguće je nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda prema cjelinama prema građevinskim dozvolama. Na projektu su ishođene 22 građevinske dozvole i bit će toliko tehničkih pregleda. Dva pregleda uspješno su provedena, a očekujemo da će se veći dio pregleda uspješno odraditi tijekom ljeta i jeseni ove godine, a dio početkom 2024. godine.

Na području općina očekuje se da će odvodnja naselja Hlebine i Sigetec biti prva puštena u pogon početkom jeseni. Na području grada, za sustav odvodnje na dijelu naselja Kunovec-Breg ishođena je uporabna dozvola te građani imaju mogućnost priključenja na sustav odvodnje. Nastavno se očekuje da će uskoro u funkciju biti puštena odvodnja dijela naselja Starigrad i Draganovec te izgrađeni produžeci vodovodne mreže na području Starigrada, Draganovca, Bakovčice, Jagnjedovca, Vinice i Močila.

PL: Što se tiče radova na ovom projektu, očekuju li se još na kojoj lokaciji radovi velikog obujma koji bi mogli značajnije oštetiti prometnu i sličnu infrastrukturu te izazvati problem u prometu ili su takvi zahvatiti sad već iza nas?

– Od značajnih radova koji se još trebaju izvesti, to su svakako radovi na projektiranim trasama cjevovoda na državnim cestama, preostaje nam još izgradnja sustava odvodnje uz državnu cestu D2 u Subotici Podravskoj i u kolniku državne ceste D41 u naseljima Drnje i Botovo.

Značajniji radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe u Koprivnici preostaju na dijelu Varaždinske ceste, Križevačke ceste, Kolodvorske ulice, Ulice Franje Gažija, Ulice Gornji Banovec, Ulice Severovec, na dijelu Trgu kralja Tomislava, dijelu Starčevićeve i Ulice hrvatskih branitelja. Radovi na svim retencijskim bazenima su u tijeku, s tim da su retencije Čarda, Herešinska i Križevačka u visokom stupnju dovršenosti, a i ostale su retencije (Kaufland i Pavelinska) unutar terminskog plana rokova za dovršetak, odnosno do kraja godine očekujemo završetak radova.

PL: Što se tiče oštećenja prilikom radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, oštećene su, a čak i uništene mnoge prometnice. Neke županijske prometnice trenutačno su u izrazito lošem stanju, a izvođač ima obaveze što se tiče njihovog saniranja. Kada bi na redu mogli doći ti radovi, prvenstveno na županijskim i lokalnim cestama koje su najviše uništene?

– Radovi na projektu Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica izvode se uz suglasnosti svih javnopravnih tijela, a sanaciji će se pristupiti nakon izgradnje cjevovoda, priključaka i uspješno provedenih ispitivanja vodonepropusnosti. Sanacija asfaltnog kolnika i dovođenje cestovnih površina u prvobitno stanje izvodi se sukladno pojedinim uvjetima upravitelja prometnice. Trenutna situacija oko sanacije prometnica i pješačkih staza asfaltiranjem zapinje zbog velike potražnje za asfaltnom masom na našem području, do koje naš izvođač radova trenutno teže dolazi, ali obnova kolnika prometnica će se, vjerujemo, većinom provesti u cijelosti do kraja godine.

Puno je aktivnih gradilišta, radovi se odvijaju na puno trasa i svjesni smo nezadovoljstva stanovnika naselja u obuhvatu projekta zbog smanjenja komfora stanovanja, otežanog prometovanja i otežanog pristupa nekretninama. Ponovno ih molimo za razumijevanje i strpljenje još sljedećih pola godine dok sve ne vratimo u prvobitno stanje kakvo je bilo prije početka radova 2021. godine.

PL: Ako se na varam, i postotak priključenosti nakon završetka projekta jedan je od uvjeta kojim se osigurava sufinanciranje od strane EU. Također, već smo nekoliko puta pisali da ste imali određenih problema s postotkom priključaka na novoizgrađene vodovode, npr. u općina Rasinja. Što se tu kani poduzeti i kako osigurati da nakon završetka projekta  priključenost na sustav odvodnje i vodovoda bude visok? Hoće li se oni koji se ne priključe, a imaju tu mogućnost, kazniti?

Priključenost kućanstva jedan je od indikatora projekta koji se mora realizirati  nakon provedbe projekta. Vlasnicima kućanstava na području Aglomeracije Koprivnica koji se žele priključiti izgradit će se priključci u trošku projekta, što je motivirajuća okolnost za priključenje. U prilog tome ide i činjenica da su potpisani ugovori o izvedbi priključaka i u nešto većem broju od predviđenog prijavom projekta pa ne očekujemo probleme u postizanju priključenosti.

Priključenje kućanstva zakonska je obveza vlasnika svake stambene i poslovne građevine, a provedba obveze priključenja provodit će se u domeni ovlasti vodnog redara.

PL: Što je s onim sredinama koje nisu potpale pod ovaj projekt, a prvotno je planirano, kao na primjer općina Legrad, dio Sokolovca… Kakve su šanse da se u skoroj budućnosti tamo izgradi vodovodna i kanalizacijska mreža?

– U općini Sokolovac tijekom ljeta započet će izgradnja preostalog dijela vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac, a krajem godine započet će izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac, sve kroz projekt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Ukupna vrijednost navedenih projekata je oko četiri milijuna eura s PDV-om. Ove godine završena je izgradnja kanalizacije u naselju Velika Mučna kao prva faza izgradnje sustava odvodnje u općini Sokolovac. Vrijednost projekta je 1,6 milijuna eura. Do kraja 2025. godine u općini Sokolovac bit će izgrađena kanalizacijska mreža u opsegu koji je prvotno bio predviđen da se provede kroz Aglomeraciju Koprivnica.   

Za općinu Legrad u ovoj su godini osigurana financijska sredstva i planira se izraditi nova projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Legrad s predviđenim spajanjem na kanalizaciju naselja Đelekovec. To je  preduvjet da se u narednom razdoblju provede realizacija i tog projekta.

Ako rezimiramo prethodno navedeno, trenutno uz EU projekt Aglomeracija Koprivnica provodimo još dva EU sufinancirana projekta proširenja vodnokomunalne infrastrukture na području općina Sokolovac i Rasinja, koji su sufinancirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost svih triju EU sufinanciranih projekata je oko 77 milijuna eura, a planirana je izgradnja ukupno 113 kilometara kanalizacijskog cjevovoda i 54 kilometra vodoopskrbnog cjevovoda te oko 3000 kanalizacijskih i nešto više od 2000 vodovodnih priključaka. Mislim da se može zaključiti da se trenutno na vodnokomunalnoj infrastrukturi na uslužnom području Koprivničkih voda zaista puno radi.

PL: Što vi mislite o uredbi o uslužnim područjima? Prema njoj,  KC vode bi pripojile križevačke Vodne usluge. Križevčani se baš ne slažu s tim prijedlogom, jer kako kažu, gube dio svojeg lokalnog suvereniteta. Kakvo je vaše stajalište?   

– Mi u Koprivničkim vodama smo legalisti, prihvaćamo sve zakonske odredbe i uredbe Vlade, a je li nekome prihvatljivo ili ne da Koprivničke vode budu društvo preuzimatelj Vodnih usluga Križevci, to nije na nama da odlučujemo niti komentiramo. Mi ćemo provoditi sve zakonske odluke.

 PL:  Ova godina zasad nije sušna i nigdje nema problema s dovoljnom količinom pitke vode. Kod nas u Podravini i Prigorju to nikad niti nije bio slučaj. No, neke sredine imale su s time velikih problema pa su čak uvodile i redukcije. Kakva je mogućnost da se da se to dogodi kod nas? Kolike su, prema vašim saznanjima, rezerve pitke vode koje se nalaze na našim izvorima?

– Koprivničke vode crpe vodu iz dvaju izvorišta. Izvorište Ivanščak iz kojeg se trenutno crpi 90 posto količina vode te ostatak iz izvorišta Lipovec. Zbog zaliha i kvalitete podzemne vode vodonosnik ovog dijela Podravine vrednovan je kao strateška zaliha Republike Hrvatske. Naša trenutna eksploatacija je na razini od oko 20 posto od obnovljivih količina. To potvrđuje i činjenica da tijekom 2022. godine, koja je bila povijesno ekstremno sušna u Republici Hrvatskoj, kod Koprivničkih voda nije bilo nikakvih restrikcija u potrošnji vode.

PL: Pijemo li još vodu vrhunske kvalitete, u KC vodama konstantno analizirate uzorke izvađene vode?

– Voda se kontrolira svakodnevno u centralnom laboratoriju Koprivničkih voda i rezultati se mjesečno ažuriraju na stranicama. Godišnje se obradi oko 650 uzoraka u našem centralnom laboratoriju te oko 100 vanjskih kontrolnih analiza putem laboratorija županijskog Zavoda za javno zdravstvo, kao i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sve provedene analize po svim mjerenim parametrima sukladne su visokim standardima koji su usklađeni s propisanim vrijednostima na razini EU regulative. To pokazuju i interne i vanjske analize ovlaštenih ustanova, i to kroz sve vrijeme javne vodoopskrbe na području Koprivnice. Također, u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“  dograđena je pogonska zgrada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Herešinu za potrebe centralnog laboratorija Koprivničkih voda te je prostor laboratorija opremljen najnovijom opremom za instrumentalnu analitiku.

FOTO Nikola Wolf

Halo, Podravski!

Imate priču, vijest, fotku ili video?
Nešto vas muči ili želite nešto/nekoga pohvaliti?
Javite nam se!

VOZIO BEZ VOZAČKE

Mladić (24) Audijem umalo pregazio policajku. Spasila se u posljednji čas…

[FELJTON] STOLJEĆE JOSIPA MANOLIĆA, 7. DIO

Osmislio je HDZ-ovo ime i u maniri pravog trilera organizirao osnivanje stranke na “nejavnom mjestu”

Četvero ozlijeđenih nakon prometne nesreće

FOTO Izgubila kontrolu nad BMW-om i udarila u kombi pun djece, bilo i ozlijeđenih

Razvalio vrata sobe u kojoj se sklonila

Užas u Podravini: Divljački nasrnuo na trudnu partnericu pred susjedima, izudarao ju šakama

Važna obavijest

KTC moli sve kupce ovog proizvoda da se jave na prodajno mjesto

Mještani Ulice Pušća pitaju se kada će biti gotovi radovi

Rekonstrukcija traje do kraja mjeseca, nakon toga slijedi asfaltiranje


Search

Upišite pojam koji želite pretraživati