Podravski favicon - Podravina i Prigorje - Koprivnica - Križevci - Đurđevac - Ludbreg - Aktualne vijesti - Zanimljivosti - Fotogalerije
korisne informacije

Evo tko sve ima pravo na dječji doplatak

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, druga osoba koja na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruje roditeljsku skrb, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na svakodnevnu skrb za svu djecu koju uzdržava. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju, pojašnjavaju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Pravo na doplatak za djecu pripada:

  • za vlastitu djecu, posvojenu djecu, pastorčad ili djecu za koju ostvaruje roditeljsku skrb na temelju odluke nadležnog tijela, za uzdržavanu unučad u skladu s propisom kojim se uređuju obiteljski odnosi i za djecu koja su povjerena na svakodnevnu skrb skrbniku, udomiteljskoj obitelji ili drugim osobama
  • do navršene 15.  godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti
  • za dijete koje se nalazi na redovnom  školovanju u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do  kraja školske godine u kojoj dijete  navršava 19 godina života.
  • za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, doplatak za djecu pripada do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života.
  • za dijete koje se školuje u skladu s propisima o školovanju djece s teškoćama u razvoju doplatak za djecu pripada i nakon navršenih 15 godina života, a najduže do 21. godine života

“Za dijete koje nakon prestanka bolesti nastavi redovito školovanje u osnovnoj ili srednjoj školi, ali zbog duže bolesti nije u mogućnosti završiti školu u predviđenom roku, pravo na doplatak za djecu produžuje se i nakon navršenih godina života do kojih pripada doplatak za djecu u slučaju školovanja u srednjim školama, i to za onoliko vremena koliko je dijete izgubilo od redovitog školovanja zbog bolesti, a najduže do 21. godine života. Doplatak za djecu pripada i za razdoblje u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti”, pojasnili su iz HZMO-a.

Od 1. siječnja 2024. pravo korisnika doplatka za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom, bit će, kao i ostala prava, objedinjeno u pravu na inkluzivni dodatak, koji se ostvaruje u sustavu socijalne skrbi S obzirom na navedeno, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2024. više ne pokreće postupke radi pribavljanja nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti i težini oštećenja zdravlja djeteta.

Za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak nadležan je Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će za zatečene korisnike prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom na dan 31. prosinca 2023., po službenoj dužnosti provesti postupak radi odlučivanja o pravu na inkluzivni dodatak, koji će im u slučaju priznanja tog prava, pripadati od 1. siječnja 2024.

Hrvatski zavod za socijalni rad će korisnicima prava na doplatak za djecu s težim ili teškim invaliditetom zatečenima na dan 31. prosinca 2023., počevši od 1. siječnja 2024. do posljednjeg dana u mjesecu u kojem će donijeti rješenje o pravu na inkluzivni dodatak, preuzeti isplatu svote doplatka za djecu u visini od 110,36 eura mjesečno, određenu u visini od 25 posto od proračunske osnovice (441,44 eura).

Zatečenim korisnicima prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, kojima je svota doplatka za djecu određena prema dohodovnom cenzusu i uvećanjem od 25 posto, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje tu svotu doplatka za djecu do 29. veljače 2024.

Dosadašnji korisnici prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom, mogu za djecu koja se redovito školuju podnijeti zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka 2024. prema dohodovnom cenzusu.  

Doplatak za djecu ne pripada korisniku:

  • za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno
  • za vrijeme dok je djetetu u cijelosti na teret sredstava iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave priznata usluga smještaja tijekom svih dana u tjednu ili organiziranog stanovanja u ustanovi prema posebnim propisima.
  • za djecu s prebivalištem u inozemstvu i za djecu s boravkom u inozemstvu dužim od tri (3) mjeseca, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno. 

Pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem djeteta u brak, a ako se brak djeteta razvede, korisnik može ostvariti pravo na doplatak za djecu za to dijete ako su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o doplatku za djecu.

FOTO ilustracija

Halo, Podravski!

Imate priču, vijest, fotku ili video?
Nešto vas muči ili želite nešto/nekoga pohvaliti?
Javite nam se!

Sumnja se u neispravnost u kakvoći

Poznati lijek velike farmaceutske tvrtke povlači se iz svih ljekarni

Misli na zdravlje

Ovo je najbolje piće za zdravu jetru, a smanjuje i rizik od raka

SURADNJA

FOTO Vatrogasci iz Budrovca i Sirove Katalene posjetili Lovas i Vukovar

IZLET

FOTO Virovski umirovljenici hodočastili u Mariju Bistricu

iskustvo pacijenta

Milka (70): “Popiknem se kad me tlak ošine pa ljudi misle da se baba napila!”

EDUKATIVNO DRUŽENJE

FOTO Mališani saznali kako se pravilno peru zubi


Search

Upišite pojam koji želite pretraživati