Podravski favicon - Podravina i Prigorje - Koprivnica - Križevci - Đurđevac - Ludbreg - Aktualne vijesti - Zanimljivosti - Fotogalerije

Sredinom veljače bilo je -30 stupnjeva. Nastava je zbog zime prekinuta da se djeca ne smrznu

Piše: Hrvoje Petrić

Škola u Drnju ima dugu tradiciju, a u ovom nastavku predstavit ću što se s njom događalo prije, u vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata. Školska godina 1925./26. počela je redovito zazivom Duha Svetoga. Marija Dečak, privremena učiteljica, bila je odsutna osam dana jer je polagala osposobljavajući ispit na učiteljskoj školi u Križevcima. Koncem kolovoza 1925. godine za općinskog načelnika u Drnju izabran je Tomo Marković. Škola je dobila u Zakončici 3/4 jutra zemljišta koje uživa ravnajući učitelj Milan Fraisman, a prije tri godine škola je dobila pola jutra zemljišta u Šibikima preko Drave, koje ne može uživati jer Hidrotehnički ured u Koprivnici ne dozvoljava sjeći šiblje na tom zemljištu koje je trebalo za utvrđivanje dravske obale.

Dana 23. travnja sakupila je školska mladež po Botovu i Drnju svotu od 92 dinara koja je poslana u Zagreb. Kada je 8. svibnja organizirano novo sakupljanje priloga za društvo Naša djeca, sakupljeno je 111 dinara i 75 para te je sve poslano Udruzi hrvatskih učitelja. Kod toga sakupljanja djeca su doživljavala neugodnosti od mještana. U školskoj godini 1926./27. sve je proteklo u znaku školskih i vjerskih obveza. Na školu dolazi učitelj Petar Franjo, a isto je bilo i iduće školske godine. Početkom školske godine 1928./29. došlo je do promjena učiteljskog osoblja. Tada je na školi službovao privremeni učitelj Petar Franjo kao upravitelj, oženjen učiteljicom Marijom rođ. Dečak, koja je također službovala u Drnju. Kako su ova učiteljska mjesta ispražnjena, a supružnici Franjo premješteni su u Peteranec, putem natječaja u Drnju su se zaposlili supružnici Tinka Žagar rođ. Borić i Josip Žagar. Ubrzo su nastali problemi jer je učitelj Petar Franjo, inače kasnije znameniti hrvatski slikar, pokušao uz pomoć mjesnog školskog odbora ostati raditi u Drnju, a odbor ga je podržao jer je ovaj učitelj bio vrlo popularan iako je radio samo godinu dana i nekoliko mjeseci. Ipak su u Drnje došli supružnici Žagar.

Podatak iz spomenice škole u Drnju o zbivanjima 1941. godine

Tijekom jeseni pojavila se bolest šarlah, ali nastava nije prekidana. Tada je bila jaka zima, redovito je bilo -20 stupnjeva, a sredinom veljače 1929. još u devet ujutro bilo je -30 stupnjeva. Nastava je zbog jake zime bila privremeno prekinuta jer je bilo nemoguće zagrijati učionice, a i da se slabije obučena djeca ne smrznu putem od doma do škole. Drava se toliko zamrznula da je led bio deblji od jednog metra te su ljudi kolima prelazili preko nje, a uslijed pucanja leda postojala je bojazan da se ne ošteti željeznički most. Led je zdrobio više dravskih mlinova i prijevozni brod kod Gotalova. Iduće školske godine zemljišna zajednica Drnje pod vodstvom svoga predsjednika Pavla Dombaja, bivšeg zastupnika HSS-a u parlamentu, poklonila je vrijednu harmoniku.

To je potaknulo učitelja koji je sazvao mladež kako bi osnovali prvi pjevački zbor u Drnju. Zbor je tijekom školske godine 1929./30. imao oko 30 pjevačica i pjevača, a ujedno su uvježbavali diletantske kazališne komade, tako da je 2. veljače 1930. godine održana velika školska svečanost s brojnim pjesmama đačkog troglasnog i mjesnog mješovitog pjevačkog zbora i igrokazom koja je bila izuzetno dobro posjećena od mještana, a prodano je oko  250 ulaznica. Pjevački zbor prvi je put nastupio u crkvi 25. ožujka. Drugi je put u školi zbor 5. svibnja izveo međimurske pjesme koje je prikupio Vinko Žganec, a istovremeno su prikazana dva šaljiva diletantska komada. Prihod je bio namijenjen nogometnom športskom klubu “Graničar” čiji su članovi bili ujedno pjevači. Dana 4. lipnja Drnje je posjetio ban Savske banovine dr. Josip Šilović, ali kako je škola bila daleko od općinske zgrade, ban nije posjetio školsku zgradu.

Priredba

Tijekom školske godine 1930./31. u školi su radili Marija Jugović, Tinka Žagar i Josip Žagar. Redovitost polaženja nastave ugrozila je bolest ospica u studenom. Školska godina završena je školskom priredbom, ali kako taj običaj nije bio poznat ovdašnjem narodu, bilo je malo posjetitelja. Naredne školske godine učiteljica Marija Jugović prešla je u Ogulin, Tinka Žagar bila je privremeno u Americi u vrijeme školskih praznika i tijekom školske godine do 1. studenoga 1931. godine, dok je predavao jedino učitelj Josip Žagar. Kasnije je na ovu školu primljena učiteljica Bogdana Milojević. Početkom školske godine u Drnju su osnovani Sokolsko društvo i Crveni križ, a za 25 učenika organiziran je posjet Koprivnici. Školske godine 1932./33. vidi se da je kriza i neimaština pogodila Drnje, a škola nije na vrijeme dobila potrebna materijalna sredstva. Dana 8. prosinca 1932. godine su učenici članovi Sokolskog društva priredili malu akademiju. Načelnik odnosno starješina društva Josip Žagar održao je tada predavanje. Od sakupljenih milodara 11 siromašne djece dobilo je obuću. Na Božić 1932. godine umro je učitelj Josip Žagar, a školu je vodila Tinka Žagar. U ožujku 1933. godine premješten je iz Kotoribe u Drnje učitelj Josip Dončević, a kasnije dolazi njegova supruga učiteljica Justina Dončević, dok je iz Drnja u Golu premještena učiteljica Bogdana Milojević. Školske godine 1933./34. održana su neka predavanja, a aktom od 3. studenoga 1933. godine vidi se da su novi članovi školskog odbora postali: Florijan Gjelekovčan, Ivan Horvat, Rok Vrhoci, Tomo Ciganek i Matija Benotić, predsjednik je bio Stjepan Subotičanec, a poslovođa Josip Dončević. Dana 12. svibnja 1934. godine svečano je proslavljen Majčin dan. Školske godine 1934./35. ubijen je kralj Aleksandar pa od 9. do 20. listopada 1934. godine nije bilo nastave. Đaci su pregledani da nemaju zarazne bolesti. Školske godine 1935./36. primljen je, među ostalima, dana 17. prosinca 1935. akt da žitelji i djeca ne oštećuju prometne znakove na javnim putovima i da ne napadaju vozila i putnike te turiste. Dana 13. siječnja 1936. svečano je proslavljena 25-godišnjica svećeništva župnika Mihovila Kovačića. U svibnju 1936. godine održano je predavanje o Nikoli Tesli te proslava osamdesete obljetnice njegova života. Dana 27. svibnja 1936. Josip Dončević imenovan je upraviteljem škole u Drnju.

Zapis iz spomenice škole iz 1945. godine

Novi članovi školskog odbora imenovani su od uprave općine Drnje dana 10. studenoga 1936. godine, školske godine 1936./37. Predsjednik je postao Florijan Gašparec, blagajnik Tomo Šimek, a članovi su bili: Rok Ilotić, Ignac Novak, Ivan Keber i Ignac Mađerić. Dana 24. veljače 1937. godine općinska uprava u Drnju donijela je odluku kojom se učiteljima oduzelo školsko zemljište koje bi se davalo u zakup uz osnivanje fonda za nadogradnju škole. Školske godine 1937./38, dana 9. lipnja 1938. godine obavljen je zajednički školski izlet učenika iz Drnja i Torčeca u Varaždin. Učenike su vodili njihovi učitelji, a znamenitosti Varaždina pokazivao je Lujo Pichler, umirovljeni i bivši ravnajući učitelj u Drnju. Školske godine 1938./39 podnesena je dana 4. listopada 1938. godine sreskom načelništvu u Koprivnici osuda Nadbiskupskog ženidbenog suda u Zagrebu glede rastave supružnika Justine i Josipa Dončevića, nastavnika u Drnju. Dana 22. siječnja 1939. razriješena je službovanja u Drnju nastavnica Justina Dončević, a 31. siječnja održano je predavanje učenicima o J. J. Strossmayeru, dok je u proljeće češće održavana nastava u prirodi. Učenici su risali lijepe dopisnice i čestitali su uskrsna blagdane učenicima 29 škola. Najljepše čestitke napravile su učenice Tereza Kovačić i Slava Vargantolić, od kojih je jedna poslana kao uskrsna čestitka slavnoj pjevačici Zinki Kunc u New York, a druga učenjaku Nikoli Tesli također u SAD. U svibnju 1939. godine učenicima je pisala pjevačica Zinka Kunc s priloženom velikom fotografijom, a dopisnica koja je bila namijenjena Tesli vratila se s oznakom nepoznatog boravišta. U svibnju su djeca dvaput posjetila kino u Koprivnici gledajući filmove “Heidi” i “Misterije Vatikana”, također su učenici razgledali znamenitosti grada. Sredinom mjeseca među učenicima se pojavila bolest ospica od koje je oboljelo 38 djece. Odlukom Ministarstva prosvjete od 22. travnja 1939. godine u Drnju je počela raditi Viša narodna škola, a time je otvoren 1. razred te škole. Nova nastavnica na školi od 26. srpnja bila je Ljuba Kelčec koja je ovdje premještena iz Kloštra Podravskog. U novoj školskoj godini održana je velika proslava u Drnju. Osmi rujna 1939. godine školska su djeca zajedno s nastavnicima dočekala biskupa Salis-Seewisa koji je obavio krunjenje kipa Majke Božje na glavnom oltaru drnjanske crkve. O tome u spomenici škole piše: “Mnogo se je oko orosilo od ganuća, kada je Presvijetli gospodin spomenuo kako je još u davnini za turskih provala narod iz cijel okolice uticao pod zaštitu čudotvorne Majke Božje Drnske i kod nje nalazio pomoć i utjehu u svojim bolima i teškoćama. Poslije propovijedi bila je svečana služba Božje, koju je uz asistenciju svećenika odslužio sam presv. g. biskup. Crkva je bila dupkom puna, jer je narod i iz drugih sela došao u procesijama.” Dana 9. rujna 1939. godine nastupio je na dužnost kao upravitelj ove škole učitelj Đuro Gjaić koji je premješten iz Orehovice u Međimurju. U spomenici o dobivanju hrvatske autonomije piše da “je 26. kolovoza 1939. riješeno hrvatsko pitanje kreiranjem velike hrvatske autonomne jedinice pod imenom “Banovina Hrvatska”. Na čelu te jedinice stoji hrvatski ban, koji ima mnogo veće prava negoli banovi iz doba prije 1918. god. Na čelu prosvjetnog odjeljenja stoji odjelni predstojnik prof. Izidor Škorjac.” O Božiću je u školi prikazan igrokaz “Badnja večer” koji su izvela djeca na opće zadovoljstvo naroda koji je bio prisutan, a obilježeni su i drugi blagdani te značajni datumi. U školskoj godini 1940./41. učitelj Đuro Gjaić je održao 12. listopada 1940. godine predavanje o širenju i potrebi narodne pismenosti. Dekretom banske vlasti u Zagrebu učiteljica Franciska Vepper udana Novaković premještena je u Drnje. Učitelj Gjaić je 12. listopada 1940. otišao na vojnu vježbu od 28 dana, a upravu škole vodila je učiteljica Ljuba Kelčec. Učitelj Gjaić 2. travnja 1941. ponovno je pozvan u vojsku. Vratio se 17. travnja natrag u Drnje i našao sve prozore razlupane. Naime jedna se granata rasprsnula u blizini školske zgrade te su krhotine oštetile zgradu i prozore.

NDH

U školskoj godini 1941./42. ostalo je 4. odjeljenje prazno, jer se učiteljica Franciska Novaković Vepper nakon praznika nije vratila na dužnost. Ovo odjeljenje popunjeno je premještanjem Slave Okroše dana 5. studenoga 1941. godine. Djecu je pregledao općinski liječnik dr. Stjepan Baneković. U spomenici škole je zabilježeno: “dana 10. travnja 1942. proslavio je Ustaški tabor u Drnju prvu godišnjicu proglašenja Nezavisne Države Hrvatske. Toga dana je župnik Mihovil Kovačić služio sv. misu pod vedrim nebom pred crkvom. Poslije mise držali su govore tabornik Franjo Blažek, zatim učitelj u Torčecu Nikola Heraković i obćinski načelnik Matijašić. Nakon toga je bio mimohod ustaške mladeži pred ustaškim dužnostnicima. Poslije podne u 4 sata bila je zabava pred magazinom.” Školske godine 1942./43. škola je dosta loše prošla glede ogrjeva. Učiteljica Ljuba Kelčec otišla je u mirovinu, a u Drnje je kasnije premještena Ankica Vidović koja je u službu stupila 3. svibnja 1943. godine. Dotadašnji ravnajući učitelj Đuro Gjaić premješten je iz Drnja u Ferdinandovac 22. svibnja iste godine. Za novog ravnajućeg učitelja postavljen je Pavao Penzinger iz Ladimirovca kotar Valpovo, a s njim je premještena i njegova supruga Katica Penzinger. Kasnije će ravnajućim učiteljem biti Matko Mogorović.

Broj učenika po školskim godinama kretao se: 1918./19. – 146, 1919./20. – 142, 1920./21. – 182, 1921./22. – 192, 1922./23. – 180, 1923./24. – 165, 1924./25. – 130, 1925./26. – 117, 1926./27. – 143, 1927./28. – 154, 1928./29. – 149, 1929./30. – 158, 1930./31. – 152, 1931./32. – 166, 1932./33. – 158, 1933./34. – 176, 1934./35. – 172, 1935./36. – 167, 1936./37. – 157, 1937./38. – 165, 1938./39. – 188, 1939./40. – 188, 1940./41. – 190, 1941./42. – 147, 1942./43. – 202, 1944./45. – 160.

Dana 5. rujna 1945. premješten je dotadašnji ravnajući učitelj Matko Mogorović iz Drnja u Rijeku, a upravu je preuzela učiteljica Tinka Žagar. Školska godina započela je zazivom Duha Svetoga kao i obično. Do 15. svibnja na školi su bila četiri odjeljenja. Nakon rata premještena je učiteljica Ankica Vidović u Peteranec, a učiteljica Slava Okroša u Plavšinac, a od 5. rujna ostala je sama učiteljica Tinka Žagar koja je predavala svim razredima. Dana 17. listopada 1945. u Drnje je premještena Milka Sabolić iz Zagreba. Među djecom pojavila se bolest ospica, a zbog loše obuće polazak škole bio je loš. Učiteljica Tinka Žagar bila je upraviteljica škole do 22. siječnja 1946. godine kada upravu Osnovne škole u Drnju preuzima učitelj Franjo Prokeš koji je premješten iz Plavšinca. Iste 1946. godine u školi se ukida nastava vjeronauka. Rad na školi se odvijao u teškim poratnim uvjetima jer je manjkalo sredstava za normalan rad i razvoj škole. Škola je bila jako oštećena od rata. Sve je trebalo popravljati, ali je nedostajalo financijskih sredstava. Obnovu škole pomogli su Mjesni Narodni odbor u Drnju i Kotarski Narodni odbor u Koprivnici. U ljeto 1946. iz Drnja odlazi Milka Sabolić u Osnovnu školu Koprivnički Ivanec, a u Drnje je iz Kunovca premještena učiteljica Štefica Pavleković. Učiteljica Tinka Žagar odlazi u mirovinu 1. rujna 1947. godine. Tako u četiri razreda osnovne škole i tri razreda produžne rade učitelji Franjo Prokeš i Štefica Pavleković, a uz to vode tečaj učenike u privredi. Iz Ždale je u Drnje premješten učitelj Antun Hudolin za kojeg se udala učiteljica Štefica Pavleković, a do dolaska učitelja Antuna Hudolina u Drnje premještena je učiteljica Dragica Peroš koja nije izvodila nastavu jer je premještena u Ždalu. U Drnje je premještena iz Sv. Ivana Žabna učiteljica Zora Ključarek koja se javila na dužnost 21. srpnja 1950. godine, ali nije radila zbog bolesti. Početkom nove školske godine premještena je u Veliku Mučnu. Učitelj Antun Hudolin, uz obveze u Drnju, morao je popodne ići u Peteranec mijenjati bolesnog učitelja Josipa Tota. Iz Gole je u Drnje premješten učitelj Đuro Turković koji tu radi od 6. ožujka do 30. travnja 1951. godine kada je premješten u Imbriovec. Iza njega je u Drnje iz Male Mučne premještena učiteljica Đurđica Tarandek, ali na kraju školske godine 1950./51. odlazi u Split. Dana 2. kolovoza 1951. godine Franjo Prokeš odlazi u mirovinu, a upravu škole preuzima Antun Hudolin.

Svi su učitelji uz redovite nastavne obveze radili na izvanškolskom narodnom prosvjećivanju te su pomagali rad Seljačke sloge i Antifašističkog fronta žena prigodom raznih društvenih priredaba osobito glumom i pjevanjem te održavanjem školske kuhinje u kojoj se djeci dijelilo mlijeko, sir i maslac. Školsko su zemljište obrađivali i plodove usjeva pobirali svi učitelji podjednako, a počelo se s generalnim popravkom školske zgrade.

Halo, Podravski!

Imate priču, vijest, fotku ili video?
Nešto vas muči ili želite nešto/nekoga pohvaliti?
Javite nam se!

Povećanje primanja i datum isplate

HZMO ima važnu obavijest za sve umirovljenike

SALMONELA

U hrani za pse otkrivena opasna bakterija

PRIJEVARA U TIJEKU

HZZO objavio važno upozorenje za umirovljenike!

Upravo objavio HALMED

Iz prodaje se povlači poznati lijek. Sumnja se u njegovu neispravnost

JESTE LI ZNALI?

Ovo je najzdravija krvna grupa

JESTE LI ZNALI?

Popularna plava Nivea pravi je lijek za mnoge zdravstvene probleme

Search

Upišite pojam koji želite pretraživati