Podravski favicon - Podravina i Prigorje - Koprivnica - Križevci - Đurđevac - Ludbreg - Aktualne vijesti - Zanimljivosti - Fotogalerije
KORISNE INFORMACIJE

Evo tko sve ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o tržištu rada, stoji na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu:

 • mora ispuniti uvjet prethodnog rada,
 • radni odnos joj ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom/obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga,
 • mora se u zakonskom roku prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Pravo na novčanu naknadu osoba stječete ako u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, imate najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se:

 • vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i
 • vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja i vrijeme u kojem je mirovala obveza doprinosa prema propisu kojim se uređuju doprinosi za obveza osiguranja.

Ključna stvar, da bi mogli ostvariti pravo na novčanu naknadu radni odnos ne smije prestati Vašom krivnjom ili voljom.

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako vam je radni odnos prestao:

 • zbog toga što ste otkazali radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
 • pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa (osim ako je sporazum sklopljen na prijedlog poslodavca u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu, zbog premještaja bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera u drugo mjesto prebivališta ili zbog promjene mjesta prebivališta zbog zdravstvenih razloga na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo)
 • sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
 • zbog toga što niste zadovoljili na probnom radu ili niste zadovoljili tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno niste u propisanom roku položili stručni ispit,
 • redovitim otkazom  uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
 • zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu morate se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu. Ako ste nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja samostalne djelatnosti bili na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu onda se morate prijaviti u roku od 30 dana od prestanka neke od tih okolnosti. Ako ste zbog opravdanog razloga propustili rok za prijavu, može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od osam dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

Zahtjev se podnosi:

Potrebni dokumenti:

 • Ispunjena prijavnica u evidenciju nezaposlenih
 • Ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanu naknadu
 • Dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa, potvrđen potpisom i pečatom poslodavca (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…) ili samostalne djelatnosti (potvrda Financijske agencije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, izjava o vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze, izvadak iz poslovnih knjiga, pravomoćno rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka…). Tiskanica M-2P se ne smatra pravovaljanim dokazom o razlogu prestanka radnog odnosa.
 • Dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca) ili samostalne djelatnosti (npr. potvrda Porezne uprava)
 • Presliku kartice tekućeg računa banke

FOTO ilustracija

Halo, Podravski!

Imate priču, vijest, fotku ili video?
Nešto vas muči ili želite nešto/nekoga pohvaliti?
Javite nam se!

Misli na zdravlje

Ovo je najbolje piće za zdravu jetru, a smanjuje i rizik od raka

SURADNJA

FOTO Vatrogasci iz Budrovca i Sirove Katalene posjetili Lovas i Vukovar

IZLET

FOTO Virovski umirovljenici hodočastili u Mariju Bistricu

iskustvo pacijenta

Milka (70): “Popiknem se kad me tlak ošine pa ljudi misle da se baba napila!”

EDUKATIVNO DRUŽENJE

FOTO Mališani saznali kako se pravilno peru zubi

UNATOČ TEŠKOM INVALIDITETU NE ODUSTAJE OD SVOG VRTA

VIDEO Vesna je lebdjela između života i smrti te ostala nepokretna: “Svjetlo na kraju tunela je stvarno”


Search

Upišite pojam koji želite pretraživati